ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 5

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 5

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: przetarg nieograniczony

Dotyczy: Sprzedaży nieruchomości komunalnej, położonej przy ul. Krętej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 717/4 o pow. 3056 m2,

Ogłoszono dnia: 2017-07-27 00:00:00 przez Krzysztof Kamień

Data przetargu

2017-08-29 10:00:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, Pokój nr 13 (1 Piętro)

Księga wieczysta

ZG1G/00049991/6

Cena wywoławcza

202.000,00

Wadium

20.200,00

Opis

Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej miasta. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna, handlowa i usługowa oraz budynki użyteczności publicznej. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni bitumicznej (ul. Piłsudskiego) oraz o nawierzchni utwardzonej – polbruk i gruntowej (ul. Kręta). Kształt nieruchomości regularny, zbliżony do prostokąta. Nieruchomość położona na obszarze wyposażonym w sieci uzbrojenia – bezpośrednie przyłączenie do nieruchomości należeć będzie do inwestora. Nieruchomość znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 12 – dojazd do nieruchomości z DK12 przez ulice Żelazną i Piłsudskiego. Na terenie nieruchomości rosną pojedyncze drzewa, których usunięcie należeć będzie do inwestora z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. Funkcja nieruchomości wyznaczona obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ul. Piłsudskiego a projektowaną obwodnicą komunikacyjną – przyjętego uchwałą Rady Miasta nr IX/83/2003 z dnia 29 maja 2003 r. W przeważającej części nieruchomość oznaczona jest symbolem 54-P,KS dopuszczającym zabudowę na cele prowadzonej działalności gospodarczej – rzemiosło produkcyjne, hurtownie, obsługa pojazdów samochodowych, w niewielkiej części nieruchomość oznaczona jest symbolem 53-ZP,W wyznaczającym funkcję zieleni separacyjnej od obwodnicy, symbolem KG – dopuszczającym urządzenie ciągu pieszego oraz symbolem KX – urządzenie zieleni z uwzględnieniem przebiegającego gazociągu. Działka wpisana jest w księdze wieczystej Kw ZG1G/00049991/6. Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– BRAK.

Informacje dodatkowe

Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do 26 lipca 2017 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Przetarg odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2017 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro). Wadium w podanej powyżej wysokości należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto BZ WBK S.A. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 25 sierpnia 2017 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie. Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 7 (parter), telefon (068) 477 10 42, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Kamień Data wytworzenia informacji: 2017-07-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Kamień Data wprowadzenia do BIP 2017-07-20 09:15:08
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Kamień Data udostępnienia informacji: 2017-07-20 09:16:04
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Kamień Data ostatniej zmiany: 2017-10-11 10:01:26
Artykuł był wyświetlony: 421 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu