ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 3

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 3

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: przetarg nieograniczony

Dotyczy: Sprzedaży nieruchomości komunalnej, położnej przy ul. Wesołej oznaczonej numerem ewidencyjnym 2194/4 o pow. 1536 m2

Ogłoszono dnia: 2017-07-27 00:00:00 przez Krzysztof Kamień

Data przetargu

2017-08-29 11:00:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, Pokój nr 13 (1 Piętro)

Księga wieczysta

ZG1G/00041685/2

Cena wywoławcza

95.000,00

Wadium

9.500,00

Opis

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona w peryferyjnej strefie miasta przy ul. Wesołej. Nieruchomość położona w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz budynku użyteczności publicznej – szkoły podstawowej. W bliskiej odległości znajduje się budynek usługowy oraz przystanek komunikacji miejskiej. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni bitumicznej oraz bezpośrednio wydzieloną geodezyjnie drogą gruntową. Teren nieruchomości jest płaski, granice są regularne. Teren nieruchomości jest częściowo zadrzewiony i zakrzewiony. Usunięcie drzew może nastąpić z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. Sieci uzbrojenia znajdują się w pobliżu nieruchomości – bezpośrednie przyłączenie należeć będzie do inwestora. Nieruchomość położona jest w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kolonii Laski przyjętego Uchwałą Rady Miasta Żagań nr LVIII/70/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. i oznaczona jest symbolem 6MN dopuszczającym zabudowę o funkcję mieszkaniowej – jednorodzinnej. Działka wpisana jest w księdze wieczystej Kw ZG1G/00041685/2. Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– BRAK.

Informacje dodatkowe

Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do 26 lipca 2017 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Przetarg odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2017 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro). Wadium w podanej powyżej wysokości należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto BZ WBK S.A. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 25 sierpnia 2017 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie. Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 7 (parter), telefon (068) 477 10 42, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Kamień Data wytworzenia informacji: 2017-07-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Kamień Data wprowadzenia do BIP 2017-07-20 09:08:20
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Kamień Data udostępnienia informacji: 2017-07-20 09:16:04
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Kamień Data ostatniej zmiany: 2017-10-11 10:01:26
Artykuł był wyświetlony: 487 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu