ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 4

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 4

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: drugi przetarg nieograniczony

Dotyczy: Sprzedaży niezabudowanych nieruchomości komunalnych, położonych przy ul. Starowiejskiej w Żaganiu, oznaczonych numerem ewidencyjnym 51/2 o powierzchni 681 m2 oraz 51/3 o powierzchni 1100 m2

Ogłoszono dnia: 2017-05-15 00:00:00 przez Krzysztof Kamień

Data przetargu

2017-06-20 10:30:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, Pokój nr 13 (I Piętro)

Księga wieczysta

ZG1G/00053006/6

Cena wywoławcza

51/2 - 37.800,00 zł
51/3 - 60.300,00 zł

Wadium

51/2 - 7.560,00 zł
51/3 - 6.030,00 zł

Opis

Nieruchomości położone w pośredniej strefie miasta przy ul. Starowiejskiej. Nieruchomości położone w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej oraz ogrodów działkowych. W niedalekiej odległości od jezdni stanowiącej drogę wyjazdową z miasta. Teren nieruchomości płaski, kształt działek. Stosunek średniej długości do średniej szerokości nieruchomości 1,2:1. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni bitumicznej oraz bezpośredni drogą o nawierzchni gruntowej. Układ komunikacyjny nieruchomości dobry. Nieruchomości wyposażona w sieci energetyczną, wod-kan, gazową i telekomunikacyjną. Nieruchomości położona są w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla przy ul. Starowiejskiej w Żaganiu. Nieruchomość oznaczona jest symbolem MN,U dopuszczającego zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem nieuciążliwych usług wbudowanych. Działki 51/2 oraz 51/3 wpisane są w księdze wieczystej KW nr ZG1G/00053006/6. Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– Brak. Termin zagospodarowania nieruchomości – Nie dotyczy. Termin do składania wniosków o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przez osoby o których mowa wart. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce upłynął 13 grudnia 2016 r. Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 14 lutego 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Przetargi na w/w nieruchomości odbędą się w podanych powyżej terminach w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro). Wadia w podanych powyżej wysokościach i terminach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto BZ WBK S.A. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie, wadium upoważnia do czynnego uczestniczenia w przetargu tylko na działki wymienione w dowodzie wpłaty.

Informacje dodatkowe

Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 7 (parter), telefon (068) 477 10 42, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Kamień Data wytworzenia informacji: 2017-05-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Kamień Data wprowadzenia do BIP 2017-05-11 12:03:32
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Kamień Data udostępnienia informacji: 2017-05-11 12:04:11
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Kamień Data ostatniej zmiany: 2017-06-23 09:37:37
Artykuł był wyświetlony: 558 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu