ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 3

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 3

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: drugi przetarg nieograniczony

Dotyczy: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 930/6, o powierzchni 347 m2, położonej przy ul. Mickiewicza w Żaganiu

Ogłoszono dnia: 2017-05-15 00:00:00 przez Krzysztof Kamień

Data przetargu

2017-06-20 10:00:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, Pokój nr 13 (I Piętro)

Księga wieczysta

ZG1G/00020200/6

Cena wywoławcza

112.500,00

Wadium

11.250,00

Opis

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona w strefie śródmiejskiej w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz budynków użyteczności publicznej. Nieruchomość znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej. Grunt niezabudowany, porośnięty krzewami, które nie wytworzyły materiału użytkowego. Bezpośredni dojazd do nieruchomości od ul. Mickiewicza. Dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej oraz gazowej bardzo dobra – od. Ul. Mickiewicza. Nieruchomość znajduje się w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Łąk staromiejskich” i oznaczona jest symbolem 2U dopuszczającym zabudowę usługową z możliwością realizacji zabudowy o charakterze mieszkaniowym Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00020200/6 Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– BRAK. Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do 8 listopada 2016 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 14 lutego 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro). Wadium w podanej powyżej wysokościach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto BZ WBK S.A. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 16 czerwca 2017 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie.

Informacje dodatkowe

Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 7 (parter), telefon (068) 477 10 42, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Kamień Data wytworzenia informacji: 2017-05-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Kamień Data wprowadzenia do BIP 2017-05-11 11:56:33
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Kamień Data udostępnienia informacji: 2017-05-11 12:04:11
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Kamień Data ostatniej zmiany: 2017-06-23 09:37:37
Artykuł był wyświetlony: 492 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu