ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 3

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 3

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: pierwszy przetarg ograniczony

Dotyczy: sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 1415/2, o powierzchni 11 m2, położonej w Żaganiu przy ul. Księżnej Żaganny. Przetarg na nieruchomość jest ograniczony do podmiotów określonych w art. 3 pkt.12, 12a i 12b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży wybrana została forma przetargu ograniczonego. Terminem do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu jest dzień 24 kwietnia 2017 r. Lista podmiotów zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Miasta Żagań oraz umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Żagań do dnia 25 kwietnia 2017 r.

Ogłoszono dnia: 2017-03-13 00:00:00 przez Krzysztof Kamień

Data przetargu

2017-04-26 10:00:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, Pokój nr 13 (I p[piętro)

Księga wieczysta

ZG1G/00053194/0

Cena wywoławcza

6.200,00

Wadium

2.400,00

Opis

Opis nieruchomości: Kształt nieruchomości regularny, teren równy, warunki geotechniczne dobre. Działka położona bezpośrednio przy ulicy Księżnej Żaganny. Nieruchomość znajduje się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy handlowo – usługowej. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem trafostacji. Nieruchomość znajduje się w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Rady Miasta Żagań XX1/23/2016 z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka usługowego centrum zachód – obszar A i oznaczona jest symbolem 1KDZ oznaczającej teren drogi publicznej. Nieruchomość wpisana w jest w księdze wieczystej Kw Nr ZG1G/00053194/0 Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– Brak. Termin zagospodarowania nieruchomości – Nie dotyczy.

Informacje dodatkowe

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro). Wadium w podanej powyżej wysokościach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto BZ WBK S.A. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 24 kwietnia 2017 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie. Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do 1 marca 2017 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Do ceny ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23% wartości. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostały uczestnikom postępowania wadium zwraca się nie później niż przed upływem trzech dni od dnia przetargu. Należność ustalona w przetargu winna być wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchybienia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. Podmioty przystępujące do przetargu winny dysponować aktualnym wypisem z KRS lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą niezbędne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 7 (parter), Tel. (068) 477 10 42, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Kamień Data wytworzenia informacji: 2017-03-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Kamień Data wprowadzenia do BIP 2017-03-20 12:00:51
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Kamień Data udostępnienia informacji: 2017-03-20 12:01:26
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Kamień Data ostatniej zmiany: 2017-05-11 11:46:21
Artykuł był wyświetlony: 410 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu