ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 2

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 2

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: przetarg nieograniczony

Dotyczy: Sprzedaży nieruchomości komunalnych, niezabudowanych, położonych przy ul. Pogodnej w Żaganiu, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 3177/6 o powierzchni: 1054 m2 - godzina 10.00 2758/18 o powierzchni: 1077 m2 - godzina 10.30 2758/6 o powierzchni: 1137 m2 - godzina 11.00 2758/2 o powierzchni: 1101 m2 - godzina 11.30

Ogłoszono dnia: 2019-04-09 00:00:00 przez Krzysztof Kamień

Data przetargu

2019-05-15 00:00:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, Pl. Słowiański 17, Pokój nr 13 (I piętro)

Księga wieczysta

3177/6 - 00023289/4
2758/18 - 00046138/8
2758/6 - 00046138/8
2758/2 - 00046138/8

Cena wywoławcza

3177/6 - 82.000,00 zł
2758/18 - 84.000,00 zł
2758/6 - 88.000,00 zł
2758/2 - 85.000,00 zł

Wadium

3177/6 - 8.200,00 zł
2758/18 - 8.400,00 zł
2758/6 - 8.800,00 zł
2758/2 - 8.500,00 zł

Opis

Działki położone są w strefie peryferyjnej miasta przy ul. Pogodnej, zgodnie nie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w jednostce 2M – tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Grunty niezabudowane o kształtach regularnych i płaskim terenie, niezagospodarowane, porośnięte chwastami i samosiewami drzew i krzewów. Grunty położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, terenów kolejowych oraz terenów zielonych. Dojazd do działek drogą o nawierzchni bitumicznej ul. Szkolną, bezpośredni wjazd na działki drogą gruntową. Działki nieuzbrojone, położone przy drodze w której są zainwestowane sieci uzbrojenia. Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– Brak. Termin zagospodarowania nieruchomości – Nie dotyczy. Termin do składania wniosków o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przez osoby o których mowa wart. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 25 marca 2019 r. Przetargi na w/w nieruchomości odbędą się w podanych powyżej terminach w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro). Wadia w podanych powyżej wysokościach i terminach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie, wadium upoważnia do czynnego uczestniczenia w przetargu tylko na działki wymienione w dowodzie wpłaty.

Informacje dodatkowe

Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 7 (parter), telefon (068) 477 10 42/10 08, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Kamień Data wytworzenia informacji: 2019-04-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Kamień Data wprowadzenia do BIP 2019-04-09 09:55:38
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Kamień Data udostępnienia informacji: 2019-04-09 09:56:11
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Kamień Data ostatniej zmiany: 2019-05-16 08:57:23
Artykuł był wyświetlony: 262 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu