ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 1

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 1

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: przetarg nieograniczony

Dotyczy: sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Reymonta 4 w Żaganiu, o powierzchni 47,84 m2 z pomieszczeniami przynależnymi: dwoma strychami o łącznej powierzchni 6,80 m2 i dwoma piwnicami o łącznej powierzchni 14 m2 oraz udziałem 223/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. 2382 o powierzchni 525 m2.

Ogłoszono dnia: 2019-04-09 00:00:00 przez Krzysztof Kamień

Data przetargu

2019-05-15 12:00:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, Pl. Słowiański 17, pokój nr 13 (I piętro)

Księga wieczysta

ZG1G/00040368/7

Cena wywoławcza

105.000,00

Wadium

10.500,00

Opis

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona w Żaganiu przy ul. Reymonta. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, budynki usługowe oraz budynki użyteczności publicznej. Lokal mieszkalny nr 3 znajduje się w budynku mieszkalnym, trzykondygnacyjnym, wykonanym w technologii tradycyjnej. W budynku znajdują się trzy lokale mieszkalne oraz pomieszczenia przynależne do lokali. Lokal mieszkalny nr 3 położony jest na trzeciej kondygnacji nadziemnej. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Powierzchnia lokalu wynosi 47,84m2. Do lokalu przynależą dwie piwnice o powierzchni 4 i 10 metrów2 oraz dwa strychy o powierzchni 1,7 metra2 i 5.10 metra2. Stan techniczny lokalu jest zły i wymaga przeprowadzenia remontu. Opis elementów lokalu: podłogi i posadzki – deska podłogowa, stolarka okienna i drzwiowa – okna drewniane w stanie złym, drzwi płycinowe, wykończenie ścian – tynki cementowo-wapienne, malowane, instalacja elektryczna, wodna, kanalizacyjna i gazowa, ogrzewanie – w kuchni piec kaflowy kuchenny, w pokojach piece kaflowe. Z prawem własności lokalu związany jest udział 233/1000 w częściach wspólnych budynku oraz nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 2382 o powierzchni 525 metrów2. Nieruchomość znajduje się w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą LVIII/43/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka usługowego dla zachodniej części miasta Żagania Centrum-Zachód i oznaczona jest symbolem 1MU oznaczającym tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej Nieruchomość wpisana w jest w księdze wieczystej Kw Nr ZG1G/00040368/7. Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– Brak. Termin zagospodarowania nieruchomości – Nie dotyczy.

Informacje dodatkowe

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 15 maja 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro). Wadium w podanej powyżej wysokościach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 10 maja 2019 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie. Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do 25 marca 2019 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostały uczestnikom postępowania wadium zwraca się nie później niż przed upływem trzech dni od dnia przetargu. Należność ustalona w przetargu winna być wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchybienia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonka na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku lub przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólnoty majątkowej małżonków. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu winny dysponować dowodem osobistym (swoim i małżonka), aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą niezbędne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 7 (parter), Tel. (068) 477 10 42, 10 08 lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Kamień Data wytworzenia informacji: 2019-04-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Kamień Data wprowadzenia do BIP 2019-04-09 09:47:14
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Kamień Data udostępnienia informacji: 2019-04-09 09:56:11
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Kamień Data ostatniej zmiany: 2019-05-16 08:57:15
Artykuł był wyświetlony: 192 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu