ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 5

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 5

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: pierwszy przetarg ograniczony

Dotyczy: sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 1305/8, o powierzchni 89 m2, położonej w Żaganiu przy ul. Asnyka. Przetarg na nieruchomość jest ograniczony do podmiotów określonych w art. 3 pkt.12, 12a i 12b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży wybrana została forma przetargu ograniczonego. Terminem do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu jest dzień 12 kwietnia 2019 r. Lista podmiotów zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Miasta Żagań oraz umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Żagań do dnia 15 kwietnia 2019 r.

Ogłoszono dnia: 2019-03-12 00:00:00 przez Krzysztof Kamień

Data przetargu

2019-04-16 10:00:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, Pl. Słowiański 17, pokój nr 13 (1 piętro)

Księga wieczysta

ZG1G/00041682/1

Cena wywoławcza

8.000,00

Wadium

1.600,00

Opis

Opis nieruchomości: Kształt nieruchomości regularny, teren równy, warunki geotechniczne dobre. Nieruchomość położona na obszarze przeznaczonym pod zabudowę przemysłową, magazynową i usługową. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem trafostacji. Nieruchomość znajduje się w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Rady Miasta Żagań nr XV/73/2007 z dnia 13 września 2007 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Asnyka, Bolesławieckiej i Chrobrego w Żaganiu i oznaczona jest symbolem P – dopuszczającym zabudowę techniczno - przemysłową

Informacje dodatkowe

Nieruchomość wpisana w jest w księdze wieczystej ZG1G/00041682/1 Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– Brak. Termin zagospodarowania nieruchomości – Nie dotyczy. Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro). Wadium w podanej powyżej wysokościach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 12 kwietnia 2019 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie. Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do 26 lutego 2019 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Do ceny ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23% wartości. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostały uczestnikom postępowania wadium zwraca się nie później niż przed upływem trzech dni od dnia przetargu. Należność ustalona w przetargu winna być wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchybienia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. Podmioty przystępujące do przetargu winny dysponować aktualnym wypisem z KRS lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą niezbędne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 7 (parter), Tel. (068) 477 10 42, 10 08 lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Kamień Data wytworzenia informacji: 2019-03-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Kamień Data wprowadzenia do BIP 2019-03-12 14:01:11
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Kamień Data udostępnienia informacji: 2019-03-12 14:01:51
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Kamień Data ostatniej zmiany: 2019-04-18 10:43:36
Artykuł był wyświetlony: 162 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu