ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 3

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 3

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: przetarg nieograniczony

Dotyczy: Sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim, położonych przy ul. Żółkiewskiego w Żaganiu: 1. działka 123/3, o powierzchni 2908 m2, godzina przetargu: 10.30 2. działka 123/4, o powierzchni 2164 m2, godzina przetargu: 11.00 3. działka 123/5, o powierzchni 2000 m2, godzina przetargu: 11.30

Ogłoszono dnia: 2019-02-25 00:00:00 przez Krzysztof Kamień

Data przetargu

2019-04-02 00:00:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, pokój nr 13 (I piętro)

Księga wieczysta

ZG1G/00044223/7

Cena wywoławcza

1. działka 123/3, 151.000,00 zł
2. działka 123/4, - 114.000,00 zł
3. działka 123/5 - 106.000,00 zł

Wadium

1. działka 123/3, 15.100,00 zł
2. działka 123/4, - 11.400,00 zł
3. działka 123/5 - 10.600,00 zł

Opis

Nieruchomości niezabudowane, położone w strefie peryferyjnej miasta. Dojazd drogą o nawierzchni bitumicznej – ul. Żółkiewskiego oraz bezpośrednio do nieruchomości drogą o nawierzchni gruntowej. Nieruchomość z dobrym dostępem do sieci energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej i gazowej. Sieci znajdują się w ul. Żółkiewskiego. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w dalszym sąsiedztwie tereny rzemiosła i usług. Powierzchnia nieruchomości równa, teren nieogrodzony, niezabudowany, niezagospodarowany, porośnięty kępami drzew i krzewów o różnym składzie botanicznym. Drzewostan około 20-30 letni. Regularny kształt nieruchomości – zbliżony do prostokąta. Powierzchnia nieruchomości ze spadkiem w stosunku do nieruchomości sąsiednich, co w przypadku wystąpienia opadów lub roztopów może powodować zalewanie nieruchomości wodami pochodzącymi z nieruchomości sąsiednich. Niwelacja terenu nieruchomości należeć będzie do inwestora Nieruchomości położone są w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego Uchwałą nr IX/56/99 Rady Miejskiej w Żaganiu z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żagania i oznaczone są symbolem D 13 U, UR,S,M - pow. ok. 1,51 ha - tereny działalności gospodarczej - usługi rzemiosło, składy - dopuszcza się zabudowę mieszkaniową, służącą właścicielom działek, przy zachowaniu funkcji preferowanej Nieruchomości wpisane są w księdze wieczystej KW nr ZG1G/00044223/7 Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– Brak. Termin zagospodarowania nieruchomości – Nie dotyczy.

Informacje dodatkowe

Termin do składania wniosków o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przez osoby o których mowa wart. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce upłynął 6 lutego 2019 r. Przetargi na w/w nieruchomości odbędą się w podanych powyżej terminach w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro). Wadia w podanych powyżej wysokościach i terminach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto BZ WBK S.A. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie, wadium upoważnia do czynnego uczestniczenia w przetargu tylko na działki wymienione w dowodzie wpłaty. Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 7 (parter), telefon (068) 477 10 42,10 08 lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Kamień Data wytworzenia informacji: 2019-02-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Kamień Data wprowadzenia do BIP 2019-02-25 07:49:29
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Kamień Data udostępnienia informacji: 2019-02-25 07:50:12
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Kamień Data ostatniej zmiany: 2019-04-09 09:56:34
Artykuł był wyświetlony: 243 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu