ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 2

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 2

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: szósty przetarg nieograniczony

Dotyczy: Sprzedaży nieruchomości komunalnych, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1355/22, o powierzchni: 1646 m2, godzina: 11.00 1355/23, o powierzchni: 1601 m2, godzina: 11.30 1355/24, o powierzchni: 1444 m2, godzina: 12.00 1355/25, o powierzchni: 1362 m2, godzina: 12.30 1355/26, o powierzchni: 1203 m2, godzina: 13.00 1355/28, o powierzchni: 1358 m2, godzina: 13.30 1355/46, o powierzchni: 1579 m2, godzina: 14.00

Ogłoszono dnia: 2018-12-19 00:00:00 przez Krzysztof Kamień

Data przetargu

2019-01-22 00:00:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, Pl. Słowiański 17, Pokój nr 13 (I piętro)

Księga wieczysta

ZG1G/00036758/7

Cena wywoławcza

1355/22: 110.000,00 zł
1355/23: 107.000,00 zł
1355/24: 96.000,00 zł
1355/25: 91.000,00 zł
1355/26: 80.000,00 zł
1355/28: 91.000,00 zł
1355/46: 105.000,00 zł

Wadium

1355/22: 11.000,00 zł
1355/23: 10.700,00 zł
1355/24: 9.600,00 zł
1355/25: 9.100,00 zł
1355/26: 8.000,00 zł
1355/28: 9.100,00 zł
1355/46: 10.500,00 zł

Opis

Działki położone są w strefie pośredniej miasta przy ul. Kazimierza Wielkiego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w jednostce MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca. Grunty niezabudowane o kształtach regularnych i płaskim terenie, niezagospodarowane, porośnięte chwastami i samosiewami drzew i krzewów, które nie wytworzyły materiału użytkowego. Grunty położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dojazd do działek ulicą o nawierzchni bitumicznej i z kostki brukowej. Bezpośredni dojazd drogą gruntową. Działki położone w średniej odległości od centrum handlowo – usługowego, kulturalnego i administracyjnego miasta. Uzbrojenie działek – przy granicy działek znajduje się sieć kanalizacyjna, instalacja wodna znajduje się w drodze, przy której zlokalizowane są działki. Sieć gazowa i elektryczna zainwestowane są w ulice sąsiadujące z działkami. Działki wpisane są w księdze wieczystej Kw nr ZG1G/00036758/7. Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– Brak. Termin zagospodarowania nieruchomości – Nie dotyczy. Termin do składania wniosków o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przez osoby o których mowa wart. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 18 sierpnia 2017 r. Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 3 października 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 6 i 7 grudnia 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Trzeci przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 17 i 18 kwietnia 2018 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Czwarty przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 26 i 27 czerwca 2018 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Piąty przetarg odbył się 25 września 2018 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Informacje dodatkowe

Przetargi na w/w nieruchomości odbędą się w podanych powyżej terminach w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro). Wadia w podanych powyżej wysokościach i terminach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto BZ WBK S.A. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie, wadium upoważnia do czynnego uczestniczenia w przetargu tylko na działki wymienione w dowodzie wpłaty. Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 7 (parter), telefon (068) 477 10 42, 477 10 08, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Kamień Data wytworzenia informacji: 2018-12-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Kamień Data wprowadzenia do BIP 2018-12-18 12:54:32
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Kamień Data udostępnienia informacji: 2018-12-18 13:09:29
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Kamień Data ostatniej zmiany: 2019-01-23 07:49:59
Artykuł był wyświetlony: 327 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu