ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 3

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 3

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: piąty przetarg nieograniczony

Dotyczy: Sprzedaży nieruchomości komunalnych, niezabudowanych, położonych przy ul. Starowiejskiej w Żaganiu, oznaczonych numerami działek i o powierzchni: dz. 21/10 - pow. 2387 m2 dz. 21/11 - pow. 1829 m2 dz. 3951 - pow. 1319 m2 dz. 21/13 - pow. 1201 m2

Ogłoszono dnia: 2018-10-09 00:00:00 przez Krzysztof Kamień

Data przetargu

2018-11-13 00:00:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, Żagań
dz. 21/10 - 12.30
dz. 21/11 - 13.00
dz. 3951 - 13.30
dz. 21/13 - 14.00

Księga wieczysta

ZG1G/00049099/3

Cena wywoławcza

dz. 21/10 - 155.700,00 zł
dz. 21/11 - 119.700,00 zł
dz. 3951 - 86.400,00 zł
dz. 21/13 - 78.750,00 zł

Wadium

dz. 21/10 - 15.570,00 zł
dz. 21/11 - 11.970,00 zł
dz. 3951 - 8.640,00 zł
dz. 21/13 - 7.875,00 zł

Opis

Nieruchomości położone w pośredniej strefie miasta przy ul. Starowiejskiej, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej oraz ogrodów działkowych. Nieruchomości 21/10, 21/11, 3951 i 21/13 położone bezpośrednio przy drodze publicznej o nawierzchni bitumicznej. Układ komunikacyjny bardzo dobry. Teren nieruchomości 21/10, 21/11, 3951 i 21/13 o lekkim spadku w kierunku ul. Starowiejskiej, działki mają regularne kształty czworoboku. Nieruchomości porośnięte samosiejami drzew i krzewów do usunięcia przez inwestora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nieruchomość znajdują się w pobliżu sieci uzbrojenia: energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej, gazowej i telekomunikacyjnej. Nieruchomości położone są w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla przy ul. Starowiejskiej w Żaganiu i oznaczone są symbolem MN,U dopuszczającego zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem nieuciążliwych usług wbudowanych. Nieruchomości wpisane są w księdze wieczystej KW nr ZG1G/00049099/3. Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– Brak. Termin zagospodarowania nieruchomości – Nie dotyczy. Termin do składania wniosków o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przez osoby o których mowa wart. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce upłynął 30 czerwca 2017 r. Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 8 sierpnia 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 11 października 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Trzeci przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 14 grudnia 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Czwarty przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 3 lipca 2018 i zakończył się wynikiem negatywnym

Informacje dodatkowe

Przetargi na w/w nieruchomości odbędą się w podanych powyżej terminach w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro). Wadia w podanych powyżej wysokościach i terminach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto BZ WBK S.A. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie, wadium upoważnia do czynnego uczestniczenia w przetargu tylko na działki wymienione w dowodzie wpłaty. Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 7 (parter), telefon (068) 477 10 42, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Kamień Data wytworzenia informacji: 2018-10-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Kamień Data wprowadzenia do BIP 2018-10-02 12:14:06
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Kamień Data udostępnienia informacji: 2018-10-09 07:52:40
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Kamień Data ostatniej zmiany: 2018-12-18 12:38:51
Artykuł był wyświetlony: 421 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu