ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 1

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 1

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: przetarg nieograniczony

Dotyczy: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, o powierzchni 660 m2, oznaczonej numerem ewidencyjnym 846/5, położonej przy ul. Brackiej w Żaganiu, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00034700/2.

Ogłoszono dnia: 2018-10-08 00:00:00 przez Krzysztof Kamień

Data przetargu

2018-11-13 10:00:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, Pokój nr 13 (1 piętro)

Księga wieczysta

ZG1G/00034700/2

Cena wywoławcza

255.000,00

Wadium

25.500,00

Opis

Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie centralnej Starego Miasta. Nieruchomość posiada cechy działki budowlanej – odpowiedni kształt, wielkość, położona jest w zasięgu urządzeń infrastruktury technicznej z możliwością podłączenia. Działka kształtem zbliżona do czworoboku, dobrze nasłoneczniona. Powierzchnia działki płaska, porośnięta trawą oraz ozdobnymi krzewami. Nieruchomość położona w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej i archeologicznej – wszelkie prace budowlane i inne muszą być uzgadniane i opiniowane przez służbę ochrony zabytków. Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętego Uchwałą XXXI/134/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2016 r. i znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MS 2 – przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy śródmiejskiej mieszkaniowo – usługowej. Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomości - brak Termin zagospodarowania nieruchomości – Nie dotyczy. Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 13 listopada 2018 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro). Wadium w podanej powyżej wysokości należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto BZ WBK S.A. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 9 listopada 2018 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie.

Informacje dodatkowe

Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do 5 października 2018 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Do ceny ustalonej w przetargu nie zostanie doliczony podatek VAT. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 7 (parter), telefon (068) 477 10 42/477 10 08, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Kamień Data wytworzenia informacji: 2018-10-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Kamień Data wprowadzenia do BIP 2018-10-02 11:56:51
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Kamień Data udostępnienia informacji: 2018-10-08 10:30:18
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Kamień Data ostatniej zmiany: 2018-12-18 12:38:37
Artykuł był wyświetlony: 270 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu