ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 24

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 24

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: piąty przetarg nieograniczony

Dotyczy: Sprzedaży nieruchomości komunalnych, położonych w Żaganiu przy ul.J.Piłsudskiego oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 3961/1 o powierzchni 2878 m2, termin przetargu :03.10.2018-godzina 13.00, 3961/2 o powierzchni 3364 m2 termin przetargu :03.10.2018-godzina 13.30, 3961/3 o powierzchni 1451 m2,termin przetargu:03.10.2018-godzina 14.00

Ogłoszono dnia: 2018-08-24 00:00:00 przez Kornela Andzel

Data przetargu

2018-10-03 00:00:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań , Plac Słowiański 17, Pokój nr 13 (I Piętro)

Księga wieczysta

ZG1G/00039427/9

Cena wywoławcza

3961/1 cena: 193.600,00 zł
3961/2 cena: 225.600,00 zł
3961/3 cena: 109.800,00 zł

Wadium

3961/1 wadium: 19.360,00 zł
3961/2 wadium: 22.560,00 zł
3961/3 wadium: 10.980,00 zł

Opis

Nieruchomości położone przy ul. Piłsudskiego, z bezpośrednim dostępem z drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej. Nieruchomości położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej. Kształt nieruchomości regularny, Warunki techniczno użytkowe wymagają dodatkowych nakładów na realizację inwestycji. Na terenie nieruchomości położone są: podziemny obiekt budowlany (część schronu biegnącego przez działki 3961/1 i 3961/2 częściowo przysypanego pryzmą ziemi) oraz drzewa i krzewy do usunięcia przez inwestora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nieruchomość posiada możliwość przyłączenia sieci uzbrojenia.. Nieruchomości położone są w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ul. J. Piłsudskiego a projektowaną obwodnicą komunikacyjną przyjętego uchwałą nr IX/83/2003 Rady Miasta Żagań z dnia 29 maja 2003 r. i oznaczone są symbolem 46-U dopuszczającego zabudowę na cele działalności gospodarczej, usługi komercyjne, hurtownie z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej.

Informacje dodatkowe

Termin do składania wniosków o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przez osoby o których mowa wart. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce upłynął 30 czerwca 2017 r. Pierwszy przetarg odbył się 08 sierpnia 2017 r., drugi 10 października 2017 r., trzeci 14 grudnia 2017 r., czwarty 27 lutego 2018 r. Przetargi na w/w nieruchomości odbędą się w podanych powyżej terminach w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro). Wadia w podanych powyżej wysokościach i terminach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto BZ WBK S.A. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie, wadium upoważnia do czynnego uczestniczenia w przetargu tylko na działki wymienione w dowodzie wpłaty. Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 7 (parter), telefon (068) 477 10 42, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Kornela Andzel Data wytworzenia informacji: 2018-08-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kornela Andzel Data wprowadzenia do BIP 2018-08-24 10:30:35
Wprowadził informację do BIP: Kornela Andzel Data udostępnienia informacji: 2018-08-24 10:31:29
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Kamień Data ostatniej zmiany: 2018-12-18 12:38:31
Artykuł był wyświetlony: 388 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu