ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 21

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 21

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: pierwszy przetarg ograniczony

Dotyczy: sprzedaży lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalny nr 1A przy ul. Wojska Polskiego 5B o powierzchni 25,67 m2 wraz z udziałem 36/1000 w częściach wspólnych budynku oraz nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. 996/7 o powierzchni 400 m2 dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00036159/8.

Ogłoszono dnia: 2018-08-22 00:00:00 przez Anna Yurkov

Data przetargu

2018-09-25 10:30:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, Pokój nr 13 (1 Piętro)

Księga wieczysta

ZG1G/00036159/8

Cena wywoławcza

24.000,00 zł

Wadium

4.800,00 zł

Opis

Lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalny położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Budynek przedwojenny. Budynek murowany o trwałej konstrukcji, wykonany w technologii tradycyjnej, trzykondygnacyjny, obustronnie zwarty w liniach zabudowy. Dach płaski o konstrukcji drewnianej, kryty papą na lepiku. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej. Nad piwnicą strop ceramiczny, na kondygnacjach nadziemnych stropy drewniane. Schody do piwnicy betonowe, w części nadziemnej schody drewniane. Ściany konstrukcyjne i ścianki działowe z cegły ceramicznej pełnej. Instalacje – elektryczna, wodno-kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna. Okna zespolone drewniane oraz z pcv, drzwi płycinowe. Lokal niemieszkalny nr 1A położony jest na I kondygnacji w budynku. Lokal składa się z 1 pomieszczenia o pow. 25,67 m², jest bez łazienki, bez ubikacji, bez pomieszczeń przynależnych. Ubikacja wspólna położona jest na I kondygnacji, wejście ze wspólnego korytarza. W lokalu nie ma kuchni, ani wnęki kuchennej, nie ma trzonu kuchennego, brak jest zlewu. Lokal składa się z 1 pomieszczenia, ogrzewany jest piecem kaflowym, który wymaga remontu lub wymiany. Lokal ma dzienne oświetlenie. Wysokość lokalu – 3,00 m. Podłogi i posadzki – deska podłogowa na całym lokalu. Okna zespolone z PCV, drzwi płycinowe. Wykończenie wewnętrzne ścian – tynki cementowo-wapienne malowane. Instalacja elektryczna, brak jest w lokalu instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i telekomunikacyjnej. Funkcja lokalu jest niska, stan techniczny średni. Lokal jest do remontu. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu „Łąk Staromiejskich” (Uchwała Nr X/49/2007 Rady Miasta Żagań z dnia 31 maja 2007 r.) nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 1MW– tereny zabudowane przeznaczone po zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z prawem lokalizowania usług w parterze.Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– Brak. Termin zagospodarowania nieruchomości – Nie dotyczy.

Informacje dodatkowe

Przetarg na nieruchomość jest ograniczony do współwłaścicieli nieruchomości wpisanych w księdze wieczystej ZG1G/00036159/8. Terminem do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu jest dzień 20 września 2018 r. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Miasta Żagań oraz umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Żagań do dnia 21 września 2018 r. Wadium w podanej powyżej wysokości należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto BZ WBK S.A. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 20 września 2018 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie. Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do 3 sierpnia 2018 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Do ceny ustalonej w przetargu nie zostanie doliczony podatek VAT. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostały uczestnikom postępowania wadium zwraca się nie później niż przed upływem trzech dni od dnia przetargu. Należność ustalona w przetargu winna być wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchybienia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonka na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku lub przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólnoty majątkowej małżonków. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu winny dysponować dowodem osobistym (swoim i małżonka), aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą niezbędne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 7 (parter), Tel. (068) 477 10 42, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Yurkov Data wytworzenia informacji: 2018-08-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Yurkov Data wprowadzenia do BIP 2018-08-10 07:17:23
Wprowadził informację do BIP: Anna Yurkov Data udostępnienia informacji: 2018-08-22 12:29:20
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Kamień Data ostatniej zmiany: 2018-12-18 12:36:55
Artykuł był wyświetlony: 335 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu