ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 19

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 19

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: przetarg nieograniczony

Dotyczy: sprzedaż komunalnej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 254/3, o powierzchni 970 m2, położonej przy ul. Porzeczkowej w Żaganiu.

Ogłoszono dnia: 2018-07-26 00:00:00 przez Anna Yurkov

Data przetargu

2018-08-28 10:00:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, Pokój nr 13 (1 Piętro)

Księga wieczysta

ZG1G/00035953/7

Cena wywoławcza

67.000,00 zł

Wadium

6.700,00 zł

Opis

Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona przy ul. Porzeczkowej w Żaganiu w odległości 1,5 km od centrum Żagania. Dojazd dobry ulicą o nawierzchni utwardzonej – ul. Łąkowa bezpośrednio do nieruchomości ok. 60 m drogą gruntową. Teren z dostępem do sieci energetycznej w odległości 60 m w ulicy Łąkowej, wodnej ok. 5 m w ulicy Porzeczkowej, kanalizacyjnej ok. 30 m w ulicy Porzeczkowej, gazowej ok. 60 m w ulicy Łąkowej. Dostępność do sieci wodnej jest korzystna, do pozostałych średnia. Bezpośrednie sąsiedztwo to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z okresu po 2000 roku i tereny niezabudowane, zakrzaczone. Konfiguracja terenu płaska, teren nie ogrodzony, nie zagospodarowany na powierzchni ok.70% gęsto porośnięty krzewami z przewagą tarniny. Lokalizacja dla funkcji mieszkalnej jest dość atrakcyjna. Funkcja nieruchomości wyznaczona obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczona symbolem 14MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Informacje dodatkowe

Termin do składania wniosków o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przez osoby o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2018.121 z późn. zm.) upływa 24 lipca 2018. Wadium w podanej powyżej wysokości należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto BZ WBK S.A. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 24 sierpnia 2018 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie. Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 7 (parter), telefon (068) 477 10 42, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Yurkov Data wytworzenia informacji: 2018-07-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Yurkov Data wprowadzenia do BIP 2018-07-25 10:03:22
Wprowadził informację do BIP: Anna Yurkov Data udostępnienia informacji: 2018-07-26 07:44:16
Osoba, która zmieniła informację: Anna Yurkov Data ostatniej zmiany: 2018-09-03 08:01:56
Artykuł był wyświetlony: 655 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu