ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 13

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 13

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: przetarg nieograniczony

Dotyczy: Sprzedaży niezabudowanych nieruchomości komunalnych, położonych w Żaganiu przy ul.Dolnej oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 3954 o powierzchni 877 m2, termin przetargu: 26.06.2018 - godzina 10.00, 3955 o powierzchni 937 m2, termin przetargu: 26.06.2018 - godzina 10.30

Ogłoszono dnia: 2018-05-21 00:00:00 przez Anna Yurkov

Data przetargu

2018-06-26 00:00:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, Pokój nr 13 (1 Piętro)

Księga wieczysta

Kw nr ZG1G/00036759/4

Cena wywoławcza

3954 cena: 59.900,00 zł
3955 cena: 67.180,00 zł

Wadium

3954 wadium 5.990,00 zł
3955 wadium 6.718,00 zł

Opis

Nieruchomości położone w strefie podmiejskiej miasta w odległości 2 km od centrum Żagania. Dojazd dobry ulicą o nawierzchni utwardzonej – ul. Dolna, bezpośrednio do działek ok. 150 m drogą gruntową. Teren z dostępem do sieci energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej, gazowej w ulicy Dolnej, dostępność do sieci jest korzystna. Bezpośrednie sąsiedztwo to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz działki niezabudowane. Konfiguracja terenu płaska, działki nie ogrodzone. Działka nr 3954 ma kształt regularny prostokąt o krótszym boku przylegającym do ulicy. Na działce nr 3954 pozostały ruiny po budynku trafostacji. Przez działkę przechodzi napowietrzna linia energetyczna. Działka nr 3955 ma kształt regularny prostokąt o dłuższym boku przylegającym do ulicy. Przez działkę nr 3955 od strony zachodniej przechodzi kryty rów oraz napowietrzna linia energetyczna przy północnej granicy działki. Warunki geotechniczne dobre, nasłonecznienie duże. W niedalekiej odległości od działek jest skrzyżowanie dróg w kierunkach: Żagań – Zielona Góra. Lokalizacja dla funkcji mieszkalnej atrakcyjna. Nieruchomości położone są w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Osiedla Łąkowa” w Żaganiu przyjętego Uchwałą nr XL/75/09 Rady Miasta Żagań z dnia 26 marca 2009 r. i oznaczona jest symbolem 5MN, dla którego ustala się przeznaczenie teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– Brak. Termin zagospodarowania nieruchomości – Nie dotyczy. Termin do składania wniosków o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przez osoby o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce upłynął 7 maja 2018 r.

Informacje dodatkowe

Przetargi na w/w nieruchomości odbędą się w podanych powyżej terminach w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro). Wadia w podanych powyżej wysokościach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto BZ WBK S.A. O/Żagań 3910902558-0000000640000101 w terminie do 22 czerwca 2018 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie, wadium upoważnia do czynnego uczestniczenia w przetargu tylko na działki wymienione w dowodzie wpłaty. Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 7 (parter), telefon (068) 477 10 42, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Yurkov Data wytworzenia informacji: 2018-05-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Yurkov Data wprowadzenia do BIP 2018-05-15 14:53:07
Wprowadził informację do BIP: Anna Yurkov Data udostępnienia informacji: 2018-05-21 08:16:46
Osoba, która zmieniła informację: Anna Yurkov Data ostatniej zmiany: 2018-06-26 15:49:54
Artykuł był wyświetlony: 514 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu