ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 10

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 10

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: drugi przetarg nieograniczony

Dotyczy: Sprzedaży nieruchomości komunalnej, położonej przy ul. Kazimierza Wielkiego, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1355/34 o pow. 1743 m2

Ogłoszono dnia: 2018-03-07 00:00:00 przez Anna Yurkov

Data przetargu

2018-04-18 14:30:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, Pokój nr 13 (1 Piętro)

Księga wieczysta

ZG1G/00036758/7

Cena wywoławcza

116.000,00

Wadium

11.600,00

Opis

Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie 1 miasta. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni bitumicznej, utwardzonej betonowej oraz nieurządzoną drogą o nawierzchni gruntowej wydzieloną geodezyjnie. Nieruchomość położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Położenie w średniej odległości od centrów handlowo – usługowych oraz miejsc użyteczności publicznej. Dostęp do sieci energetycznej, wodno- kanalizacyjnej oraz gazowej w sąsiednich ulicach – dostępność do sieci jest dobra. Powierzchnia nieruchomości jest płaska, nieogrodzona, częściowo zadrzewiona i zakrzewiona. Lokalizacja nieruchomości dla określonej funkcji jest korzystna. Funkcja nieruchomości wyznaczona obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczona symbolem MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Działka wpisana jest w księdze wieczystej Kw ZG1G/00036758/7. Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– BRAK.

Informacje dodatkowe

Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do 26 lipca 2017 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 29 sierpnia 2017 roku i zakończył się wynikiem negatywnym. Wadium w podanej powyżej wysokości należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto BZ WBK S.A. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 13 kwietnia 2018 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie. Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 7 (parter), telefon (068) 477 10 42, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Yurkov Data wytworzenia informacji: 2018-03-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Yurkov Data wprowadzenia do BIP 2018-03-02 11:21:35
Wprowadził informację do BIP: Anna Yurkov Data udostępnienia informacji: 2018-03-07 08:26:23
Osoba, która zmieniła informację: Anna Yurkov Data ostatniej zmiany: 2018-05-09 07:53:11
Artykuł był wyświetlony: 549 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu