ˆ

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Szczegóły informacji

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Burmistrza Miasta Żagań

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2013-10-22 12:17:26 Informacja ogłoszona dnia 2013-10-22 12:19:18 przez Marian Senyk

Akapit nr 1 - brak tytułu

USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235, z późn. zm.)
 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
 
Art. 26.
Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zwanego dalej „rejestrem”.
 
Art. 27.
1. Rejestr prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.
2. Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej gminy prowadzącej rejestr.
3. Rejestr zawiera:
1) nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
2) numer NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
3) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Hubica Data wytworzenia informacji: 2013-10-22 11:44:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Hubica Data wprowadzenia do BIP 2013-10-22 12:17:26
Wprowadził informację do BIP: Marian Senyk Data udostępnienia informacji: 2013-10-22 12:19:18
Osoba, która zmieniła informację: Marian Senyk Data ostatniej zmiany: 2017-12-19 10:16:18
Artykuł był wyświetlony: 15096 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań