ˆ

Informacje niepublikowane w BIP

Szczegóły informacji

Informacje niepublikowane w BIP

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2003-07-23 15:54:39 Informacja ogłoszona dnia 2003-07-23 15:59:49 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacje niepublikowane w BIP
 
Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znaleźli Państwo poszukiwanej informacji, a powinna ona zostać udostępniona, prosimy o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej i kontakt z Urzędem Miasta Żagań.
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Podstawa prawna: art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.).
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 
II. OPŁATY:
Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.
Za udostępnienie informacji mogą być pobierane opłaty, jeżeli będą musiały być poniesione dodatkowe koszty związane ze wskazanym na wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną na wniosku.
Wnioskodawca powiadamiany jest o wysokości opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 
III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 14 dni. Jeżeli jest to niemożliwe, wnioskodawca powiadomiany w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
  • Urząd Miasta Żagań, Rzecznik Prasowy: Agnieszka Zychla, pok. nr 12 tel: (+48 68) 477 10 55
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie rozpoznaje się w terminie 14 dni.
 
VI. UWAGI:
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
VII INFORMACJE NIEJAWNE

W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2, podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.
Jeśli nie wskazano osobę to jest nią osoba wprowadzająca do BIP /patrz stopka/.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Franciszek Fedorowicz Data wytworzenia informacji: 2003-07-23 15:54:39
Osoba, która odpowiada za treść: Franciszek Fedorowicz Data wprowadzenia do BIP 2003-07-23 15:54:39
Wprowadził informację do BIP: Franciszek Fedorowicz Data udostępnienia informacji: 2003-07-23 15:59:49
Osoba, która zmieniła informację: Marian Senyk Data ostatniej zmiany: 2015-06-02 14:54:13
Artykuł był wyświetlony: 28750 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań