ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-10-11 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bez przetargowej lokalu mieszkalnego Nr 10( w klatce Nr 27), położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy Szprotawskiej 27-29 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. 224/2018 Obowiązujący
2 2018-10-11 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej gruntu o pow. 33 m2, oznaczonego numerem ewidencyjnym 2207/5 położonego przy ul. Wesołej w Żaganiu, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 223/2018 Obowiązujący
3 2018-10-11 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy Wałowej 1. 222/2018 Obowiązujący
4 2018-09-26 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 9, położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy Asnyka 5. 205/2018 Obowiązujący
5 2018-09-26 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym położonym w Żaganiu przy ulicy Spokojnej 8 . 204/2018 Obowiązujący
6 2018-09-11 Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu LVII/79/2018 Obowiązujący
7 2018-09-11 Uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim LVII/78/2018 Obowiązujący
8 2018-09-11 Uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta Żagań przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w przedmiocie skargi na uchwałę nr LI/19/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego i Bolesławieckiej w Żaganiu LVII/77/2018 Obowiązujący
9 2018-09-11 Uchwały w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej na terenie gminy Żagań o statusie miejskim. LVII/76/2018 Obowiązujący
10 2018-09-11 Uchwały W sprawie nadania nazwy skweru na terenie miasta Żagań LVII/75/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań