ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-04-25 Zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom." 90/2017 Obowiązujący
2 2017-04-12 Zarządzenia wyznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym, oznaczonego nr ewidencyjnym 1663/3 o pow. 4150 m2, położonego w Żaganiu przy ul. Gen. J. Bema. 79/2017 Obowiązujący
3 2017-04-10 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 4 położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy T. Nocznickiego 15. 73/2017 Obowiązujący
4 2017-04-10 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 8 położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy Walowej 1. 72/2017 Obowiązujący
5 2017-04-10 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy A.Asnyka 40. 71/2017 Obowiązujący
6 2017-03-29 Uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim XXXV/21/2117 Obowiązujący
7 2017-03-29 Uchwały w sprawie przekazania skargi XXXV/20/2017 Obowiązujący
8 2017-03-29 Uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjach do nowego ustroju szkolnego XXXV/19/2017 Obowiązujący
9 2017-03-29 Uchwały Zmiana uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Żagań o statusie miejskim XXXV/18/2017 Obowiązujący
10 2017-03-29 Zarządzenia w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim na rok szkolny 2017/2018. 58/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań