ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-12-12 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 6( w klatce 3), położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy Pomorskiej 3-4-5 i Jana Pawła II 14/I/II/III wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. 324/2017 Obowiązujący
2 2017-12-06 Zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018. 318/2017 Obowiązujący
3 2017-12-06 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bez przetargowej lokalu mieszkalnego Nr 9( w wejściu Nr 48A), położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy Dworcowej 48A-48B. 317/2017 Obowiązujący
4 2017-12-05 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy Pomorskiej 13. 316/2017 Obowiązujący
5 2017-11-29 Uchwały w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku. XLVII/104/2017 Obowiązujący
6 2017-11-29 Uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu. XLVII/103/2017 Obowiązujący
7 2017-11-29 Uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żagań o statusie miejskim. XLVII/102/2017 Obowiązujący
8 2017-11-29 Uchwały w sprawie: programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok. XLVII/101/2017 Obowiązujący
9 2017-11-29 Uchwały w sprawie: aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Żagań. XLVII/100/2017 Obowiązujący
10 2017-11-29 Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim. XLVII/99/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań