ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

97/2018

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: brak

Data wejścia w życie: 2018-05-07

Data podjęcia/podpisania: 2018-05-07

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2018-05-07

Tytuł aktu:

w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 8, położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy Asnyka 15.

Treść:

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr    97/2018
BURMISTRZA MIASTA ŻAGAŃ
z dnia  07  maja  2018 r.
 
w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu  mieszkalnego Nr 8, położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy Asnyka 15.
 
            Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity   Dz. U. z 2017 r. poz. 1875  z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1 i w związku z art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn .zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Żagań Nr XXXVI/159/2008  z dnia 29 grudnia  2008 r. w sprawie: zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żagań o statusie miejskim ( tekst jednolity Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2015 r.  poz. 542)
 
z a r z ą d z a m    c o   n a s t ę p u j e:
 
§ 1.
 
Wyznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny Nr 8 wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku i poza budynkiem oraz z udziałem wynoszącym  103/1000 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego przy ul. A.Asnyka 15  i w prawie własności gruntu oznaczonego działką nr 1435/9,  o powierzchni 469 m 2.
 
§ 2.
 
1. Wykaz nieruchomości komunalnej, o której mowa w § 1, przeznaczonej do zbycia stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia .
2. Zbycie nieruchomości ujętej w wykazie nastąpi po upływie terminów określonych  w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 
§ 3.
 
Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
                                                                     
 
                                                                       BURMISTRZ
                                                                      Daniel Marchewka
                                                            
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Kornela Andzel Data wytworzenia informacji: 2018-05-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kornela Andzel Data wprowadzenia do BIP 2018-05-11 10:39:08
Wprowadził informację do BIP: Kornela Andzel Data udostępnienia informacji: 2018-05-11 10:41:01
Osoba, która zmieniła informację: Kornela Andzel Data ostatniej zmiany: 2018-05-11 10:41:01
Artykuł był wyświetlony: 250 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań