ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

25/2018

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: brak

Kadencja: brak

Data wejścia w życie: z dniem podpisania

Data podjęcia/podpisania: 2018-02-08

Tytuł aktu:

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, poprzez wspieranie działań dla osób objętych stacjonarną opieką paliatywno – hospicyjną, nie będących świadczeniami medycznymi

Na podstawie:

Zarządzenia Nr 10/2018 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w związku z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), zarządza się, co następuje:

Treść:

§1
 
  1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, poprzez wspieranie działań dla osób objętych stacjonarną opieką paliatywno – hospicyjną, nie będących świadczeniami medycznymi.
  2. Do realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, wybrano podmiot uprawniony, tj. Koło Żarskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Św. Brata Alberta 4, 68-200 Żary i przyznano dotację na finansowanie realizacji zadania w kwocie 24.686 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć złotych i 00/100), w formie powierzenia zadania.
 
§2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury i Oświaty.
 
§3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
   
   
Burmistrz Miasta Żagań
Daniel Marchewka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Kinga Komar Data wytworzenia informacji: 2018-02-08 14:03:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kinga Komar Data wprowadzenia do BIP 2018-02-08 14:09:36
Wprowadził informację do BIP: Marian Senyk Data udostępnienia informacji: 2018-02-08 14:09:59
Osoba, która zmieniła informację: Marian Senyk Data ostatniej zmiany: 2018-02-08 14:09:59
Artykuł był wyświetlony: 387 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań