ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informacjęAkt prawny: 150/2018

Szczegóły informacji

150/2018

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: brak

Data wejścia w życie: 2018-07-10

Data podjęcia/podpisania: 2018-07-10

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2018-07-10

Tytuł aktu:

w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 9( w klatce Nr 29A), w budynku przy ul. M. Konopnickiej 29A-29B-29C wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Treść:

ZARZĄDZENIE   Nr  150/ 2018
BURMISTRZA MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 10 lipca 2018 r.
 
w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze  bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 9( w klatce Nr 29A),  w budynku przy ul. M. Konopnickiej 29A-29B-29C  wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
 
            Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj.  Dz. U. z 2017 r.  poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1 i w związku z art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018 r.  poz. 121 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Żagań Nr XXXVI/159/2008  z dnia 29 grudnia  2008 r. w sprawie: zasad gospodarowania  nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żagań o statusie miejskim ( tekst jednolity opublikowany w Dz. U. W. .Lubuskiego z 2015 r.  poz.542)
 
z a r z ą d z a m    c o   n a s t ę p u j e:
§ 1.
 
Wyznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny Nr 9( w klatce Nr 29A) w budynku  przy ul. M.Konopnickiej 29A-29B-29C  w Żaganiu wraz z udziałem wynoszącym  218/10 000 w częściach wspólnych budynku.
 
§ 2.
 
Wraz ze sprzedażą lokalu o którym mowa w § 1, wyznaczam do oddania w użytkowanie wieczyste  w drodze bezprzetargowej, grunt oznaczony działką numer ewidencyjny 3606/1
o powierzchni 3335 m 2 w udziale 218/10 000 części  w części niewydzielonej.
 
§ 3.
 
1. Wykaz nieruchomości komunalnej, o której mowa w § 1 i § 2, przeznaczonej do zbycia stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2. Zbycie nieruchomości ujętej w wykazie nastąpi po upływie terminów określonych  w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 
§ 4.
 
Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.
 
§ 5.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.                                                                                      
                                                                     
 
                                                                                      BURMISTRZ
                                                                                      Daniel Marchewka

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu