ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informacjęAkt prawny: 149/2018

Szczegóły informacji

149/2018

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: brak

Data wejścia w życie: 2018-07-10

Data podjęcia/podpisania: 2018-07-10

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2018-07-10

Tytuł aktu:

w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 2, położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy B.Joselewicza 4.

Treść:

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  149/2018
BURMISTRZA MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 10 lipca 2018 r.
 
w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu  mieszkalnego Nr 2, położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy B.Joselewicza 4.
 
            Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity  U. z 2018 r.  poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1 i w związku z art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn .zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Żagań Nr XXXVI/159/2008  z dnia 29 grudnia  2008 r. w sprawie: zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żagań o statusie miejskim ( tekst jednolity opublikowany w Dz. U. W. .Lubuskiego z 2015 r. poz.542)
z a r z ą d z a m    c o   n a s t ę p u j e:
 
§ 1.
 
Wyznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny Nr 2 wraz  z pomieszczeniem przynależnym w budynku i  z udziałem wynoszącym 1397/10 000 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego przy ul. B.Joselewicza 4 i w prawie własności gruntu oznaczonego działką nr 2210/3 o powierzchni 311 m 2.
 
§ 2.
 
1. Wykaz nieruchomości komunalnej, o której mowa w § 1, przeznaczonej do zbycia stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia .
2. Zbycie nieruchomości ujętej w wykazie nastąpi po upływie terminów określonych  w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 
§ 3.
 
Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
                                                                     
                                                                            BURMISTRZ
                                                                            Daniel Marchewka
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu