ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informacjęAkt prawny: 290/2017

Szczegóły informacji

290/2017

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: brak

Data wejścia w życie: 2017-11-08

Data podjęcia/podpisania: 2017-11-08

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2017-11-08

Tytuł aktu:

w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 3614, o powierzchni 188 m2 położonej przy ul. Gen. J. Bema w Żaganiu, księga wieczysta ZG1G/00051594/0

Na podstawie:

 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017.1875), w związku z § 2, ust.1 Uchwały Nr XXXVI/159/2008 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żagań o statusie miejskim (t.j. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, poz. 542 z dnia 17 marca 2015 r.

Treść:

§ 1.
Wyznaczam do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, niezabudowaną nieruchomość gruntową oznaczoną numerem 3614, o powierzchni 188 m2, położoną w Żaganiu przy ul. Gen. J. Bema, dla której prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00051594/0 z przeznaczeniem pod zabudowę usługową.
§ 2.
 
1. Wykaz nieruchomości wyznaczonej do sprzedaży na własność, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
2. Zbycie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, nastąpi nie wcześniej niż po upływie 21 dni od daty wywieszenia wykazu i 30-ciu dniach po podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu.
 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu