ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-08-10 Uchwały w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu na rok 2017 XLII/59/2017 Obowiązujący
2 2017-08-10 Uchwały o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2017- 2029. XLII/58/2017 Obowiązujący
3 2017-08-10 Uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Żagań o statusie miejskim. XLII/57/2017 Obowiązujący
4 2017-08-04 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,1555 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2188/5, położonej przy ul. Wesołej w Żaganiu, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00053419/4. 204/2017 Obowiązujący
5 2017-08-04 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu niemieszkalnego nr 7 przy ul. Żelaznej 22 o powierzchni 89,88 m2 wraz z udziałem 236/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. 3122/12 o powierzchni 875 m2. 203/2017 Obowiązujący
6 2017-08-04 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 5, położonego w Żaganiu w budynku przy Placu Klasztornym 5 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. 206/2017 Obowiązujący
7 2017-08-04 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży na w drodze bezprzetargowej gruntu o pow. 54 m2, oznaczonego numerem ewidencyjnym 1937/3 położonego przy ul. Dębowej w Żaganiu, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 205/2017 Obowiązujący
8 2017-08-04 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy H. Brodatego 5. 202/2017 Obowiązujący
9 2017-08-04 Zarządzenia w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, ul. Wojska Polskiego 1, 68-100 Żagań 200/2017 Obowiązujący
10 2017-07-25 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,1045 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1355/81, położonej przy ul. Jana Długosza w Żaganiu, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00036758/7 197/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu