ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-04-24 Uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim. XXXVI/37/2017 Obowiązujący
2 2017-04-24 Uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu. XXXVI/36/2017 Obowiązujący
3 2017-04-24 Uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów planowanego cmentarza komunalnego oraz terenów inwestycyjnych położonych w pobliżu ul. Kożuchowskiej w Żaganiu. XXXVI/35/2017 Obowiązujący
4 2017-04-24 Uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na finansowanie miejsca tymczasowego przetrzymania bezdomnych zwierząt w roku 2017 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu. XXXVI/34/2017 Obowiązujący
5 2017-04-24 Uchwały o zmianie Uchwały Nr XIX/17/2016 Rady Miasta Żagań w sprawie przyjęcia regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Żaganiu XXXVI/33/2017 Obowiązujący
6 2017-04-24 Uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXIX/102/2016 Rady miasta Żagań w sprawie przedłużenia dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków XXXVI/32/2017 Obowiązujący
7 2017-04-24 Uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicą Bolesławiecką i Żarską w Żaganiu XXXVI/31/2017 Obowiązujący
8 2017-04-24 Uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicą Bolesławiecką i Żarską w Żaganiu. XXXVI/30/2017 Obowiązujący
9 2017-04-24 Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Bolesława Chrobrego i Bolesławiecką w Żaganiu. XXXVI/29/2017 Obowiązujący
10 2017-04-24 Uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Żagań o statusie miejskim obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz liczby punktów dla poszczególnych kryteriów XXXVI/28/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu