ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-11-08 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 3613, o powierzchni 175 m2 położonej przy ul. Gen. J. Bema w Żaganiu, księga wieczysta ZG1G/00051594/0 291/2017 Obowiązujący
2 2017-11-08 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 3614, o powierzchni 188 m2 położonej przy ul. Gen. J. Bema w Żaganiu, księga wieczysta ZG1G/00051594/0 290/2017 Obowiązujący
3 2017-11-10 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 6, położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy K.Libelta 1 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. 294/2017 Obowiązujący
4 2017-10-27 Uchwały o zmianie Uchwały Rady Miasta Żagań nr XLII/59/2017 z dnia 10 sierpnia 2017r. w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu na rok 2017 XLVI/95/2017 Obowiązujący
5 2017-10-27 Uchwały o zmianie Uchwały Rady Miasta Żagań nr XXX/115/2016 z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu na rok 2017 XLVI/94/2017 Obowiązujący
6 2017-10-27 Uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żagań o statusie miejskim wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu. XLVI/93/2017 Obowiązujący
7 2017-10-27 Uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim. XLVI/92/2017 Obowiązujący
8 2017-10-27 Uchwały o zmianie Uchwały Nr XXX/118/2016 Rady Miasta Żagń w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii w Gminie Żagań o statusie miejskim na 2017 rok. XLVI/91/2017 Obowiązujący
9 2017-10-27 Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/50/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego XLVI/90/2017 Obowiązujący
10 2017-10-27 Uchwały o zmianie Uchwały Nr LXVI/93/2014 Rady Miasta Żagań w sprawie: określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe XLVI/89/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu