ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-07-07 Uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żagań o statusie miejskim na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej. XLI/56/2017 Obowiązujący
2 2017-07-07 Uchwały w sprawie: udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Lubuskiego z dnia 30.05.2017r. na uchwałę nr XIX/17/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Żaganiu XLI/55/2017 Obowiązujący
3 2017-07-07 Uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy. XLI/54/2017 Obowiązujący
4 2017-07-05 Uchwały w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu na rok 2017 XL/53/2017 Obowiązujący
5 2017-07-05 Uchwały o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2017 - 2029. XL/52/2017 Obowiązujący
6 2017-07-05 Uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Żagań o statusie miejskim. XL/51/2017 Obowiązujący
7 2017-07-06 Uchwały w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,1886 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2194/6, położonej przy ul. Wesołej w Żaganiu, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00041685/2. 165/2017 Obowiązujący
8 2017-07-06 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,2610 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2194/7, położonej przy ul. Wesołej w Żaganiu, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00041685/2. 164/2017 Obowiązujący
9 2017-07-07 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,1077 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2758/18, położonej przy ul. Pogodnej w Żaganiu, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00046138/8. 176/2017 Obowiązujący
10 2017-07-07 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,1013 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 3177/8, położonej przy ul. Pogodnej w Żaganiu, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00023289/4. 175/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu