ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2018-12-07 Uchwały o zmianie Uchwały Rady Miasta Żagań nr XLIX/124/2017 w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu na rok 2018 II/18/2018 Obowiązujący
62 2018-12-07 Uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim. II/17/2018 Obowiązujący
63 2018-12-07 Uchwały w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku. II/16/2018 Obowiązujący
64 2018-12-07 Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023 II/15/2018 Obowiązujący
65 2018-12-07 Uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 II/14/2018 Obowiązujący
66 2018-12-07 Uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie zasiłku celowego w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023 II/13/2018 Obowiązujący
67 2018-12-07 Uchwały w sprawie: powołania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II/12/2018 Obowiązujący
68 2018-12-07 Uchwały w sprawie: powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Żagań. II/11/2018 Obowiązujący
69 2018-12-07 Uchwały w sprawie: powołania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. II/10/2018 Obowiązujący
70 2018-12-07 Uchwały w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żagań. II/9/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu