ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2016-12-30 Zarządzenia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pn. „Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Żagań, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.” 284/2016 Obowiązujący
62 2016-12-30 Zarządzenia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie miasta Żagań”. 283/2016 Obowiązujący
63 2016-12-16 Uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy Żagań o statusie miejskim. XXX/128/2016 Obowiązujący
64 2016-12-16 Uchwały o zmianie Uchwały Rady Miasta Żagań nr XXVII/76/2016 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu na rok 2016 XXX/127/2016 Obowiązujący
65 2016-12-16 Uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Żagań o statusie miejskim. XXX/126/2016 Obowiązujący
66 2016-12-16 Uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Żagań o statusie miejskim. XXX/125/2016 Obowiązujący
67 2016-12-16 Uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Żagań o statusie miejskim. XXX/124/2016 Obowiązujący
68 2016-12-16 Uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Żagań o statusie miejskim. XXX/123/2016 Obowiązujący
69 2016-12-16 Uchwały o zmianie Uchwały Rady Miasta Żagań Nr XXVIII/92/2016 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żagań o statusie miejskim. XXX/122/2016 Obowiązujący
70 2016-12-16 Uchwały w sprawie: odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży domu mieszkalnego, jednorodzinnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Żagań o statusie miejskim. XXX/121/2016 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu