ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2018-02-22 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 6( w klatce Nr 13), położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy Gen.Bema 7-9-11-13. 37/2018 Obowiązujący
62 2018-02-22 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej gruntu o pow. 16 m2, oznaczonego numerem ewidencyjnym 3353/122 położonego przy ul. B.Prusa w Żaganiu, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 36/2018 Obowiązujący
63 2018-02-19 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 3( w klatce Nr 29C), w budynku przy ul. M. Konopnickiej 29A-29B-29C wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. 30/2018 Obowiązujący
64 2018-02-08 Zarządzenia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, poprzez wspieranie działań dla osób objętych stacjonarną opieką paliatywno – hospicyjną, nie będących świadczeniami medycznymi 25/2018 Obowiązujący
65 2018-01-26 Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego i Bolesławieckiej w Żaganiu. LI/19/2018 Obowiązujący
66 2018-01-26 Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany części graficznej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Osiedla Łąkowa" w Żaganiu. LI/18/2018 Obowiązujący
67 2018-01-26 Uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żagań. LI/17/2018 Obowiązujący
68 2018-01-26 Uchwały zmieniająca Uchwałę Nr IX/83/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. LI/16/2018 Obowiązujący
69 2018-01-26 Uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. LI/15/2018 Obowiązujący
70 2018-01-26 Uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim. LI/14/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu