ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2018-06-04 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 7 położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy Jarzębinowej 13. 117/2018 Obowiązujący
62 2018-05-30 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy Żelaznej 14. 115A/2018 Obowiązujący
63 2018-05-25 Uchwały o zmianie uchwały nr LII/30/2018 Rady Miasta Żagań w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim w roku 2018. LIV/47/2018 Obowiązujący
64 2018-05-25 Uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim. LIV/46/2018 Obowiązujący
65 2018-05-25 Uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych LIV/45/2018 Obowiązujący
66 2018-05-25 Uchwały o zmianie Uchwały Nr XLIX/119/2017 Rady Miasta Żagań w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żagań o statusie miejskim na 2018 rok. LIV/44/2018 Obowiązujący
67 2018-05-25 Uchwały o zmianie uchwały XX/18/2012 Rady Miasta Żagań w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Żaganiu. LIV/43/2018 Obowiązujący
68 2018-05-25 Uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu. LIV/42/2018 Obowiązujący
69 2018-05-25 Uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Żagań o statusie miejskim. LIV/41/2018 Obowiązujący
70 2018-05-25 Uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Żagań o statusie miejskim. LIV/40/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu