ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2017-12-28 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy J. Słowackiego 17 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. 347/2017 Obowiązujący
52 2017-12-28 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 4, położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy Kolejowej 53. 346/2017 Obowiązujący
53 2017-12-28 Zarządzenia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pn. „Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Żagań, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.” 338/2017 Obowiązujący
54 2017-12-28 Zarządzenia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie miasta Żagań”. 337/2017 Obowiązujący
55 2017-12-15 Uchwały w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku. XLVIII/107/2017 Obowiązujący
56 2017-12-15 Uchwały o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2017 – 2029. XLVIII/106/2017 Obowiązujący
57 2017-12-15 Uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Żagań o statusie miejskim. XLVIII/105/2017 Obowiązujący
58 2017-12-18 Zarządzenia w sprawie: zamiany niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Żagań o statusie miejskim na niezabudowaną nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby fizycznej. 332/2017 Obowiązujący
59 2017-12-12 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 6( w klatce 3), położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy Pomorskiej 3-4-5 i Jana Pawła II 14/I/II/III wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. 324/2017 Obowiązujący
60 2017-12-06 Zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018. 318/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu