ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2018-03-09 Uchwały o zmianie uchwały Rady Miasta Żagań nr LI/17/2018 z dnia 26.01.2018r. w sprawie przystąpienia do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żagań. LII/24/2018 Obowiązujący
52 2018-03-09 Uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Żaganiu z dnia 12 lutego 2018 roku (sygn. akt. PRPa 396.2017) na uchwałę Rady Miasta Żagań nr XXXIX/5/2006r z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków. LII/23/2018 Obowiązujący
53 2018-03-09 Uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim LII/22/2018 Obowiązujący
54 2018-03-09 Uchwały o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2018 – 2030. LII/21/2018 Obowiązujący
55 2018-03-09 Uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Żagań o statusie miejskim. LII/20/2018 Obowiązujący
56 2018-03-15 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 6( w klatce Nr 9), położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy J.Piłsudskiego 9-9A z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. 53/2018 Obowiązujący
57 2018-03-12 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy Wałowej 1. 49/2018 Obowiązujący
58 2018-03-05 Burmistrza w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1A przy ul. Wojska Polskiego 5B o powierzchni 25,67 m2 wraz z udziałem 36/1000 w częściach wspólnych budynku oraz nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. 996/7 o powierzchni 400 m2 dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00036159/8. 43/2018 Obowiązujący
59 2018-02-22 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 1A, położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy Żelaznej 22. 39/2018 Obowiązujący
60 2018-02-22 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 4, położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy Bolesławieckiej 1. 38/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu