ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2019-01-11 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 6( w klatce Nr 9), położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy J.Piłsudskiego 9-9A. 21/2019 Obowiązujący
42 2019-01-11 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 4 ( w klatce Nr 6B), położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy K.Libelta 6-6A-6B-6C . 20/2019 Obowiązujący
43 2019-01-11 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 2 ( w klatce Nr 9) , w budynku przy ul. Ratuszowej 8-9-10. 19/2019 Obowiązujący
44 2019-01-11 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy K.Libelta 1. 18/2019 Obowiązujący
45 2019-01-11 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 7( w klatce Nr 4), położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy Kolejowej 4-6 . 17/2019 Obowiązujący
46 2019-01-11 Zarządzenia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r. 13/2019 Obowiązujący
47 2018-12-28 Zarządzenia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. "Prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie miasta Żagań". 312/2018 Obowiązujący
48 2018-12-28 Zarządzenia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pn. "Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Żagań, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom." 311/2018 Obowiązujący
49 2018-12-31 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalny Nr 1B , położonego w Żaganiu w budynku przy ul. Dworcowej 23. 316/2018 Obowiązujący
50 2018-12-18 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2567/12, o powierzchni 268 m2 położonej przy ul. Kolejowej w Żaganiu, księga wieczysta ZG1G/00044108/5. 301/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu