ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
3341 2004-02-26 Uchwały Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. XVII/8/2004 Obowiązujący
3342 2004-11-25 Uchwały Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. XXIV/66/2004 Nieobowiązujący
3343 2004-09-29 Uchwały Pozbawienie ulicy Warszawskiej w Żaganiu kategorii drogi gminnej. XXII/54/2004 Obowiązujący
3344 2004-09-29 Uchwały Zaliczenie dróg wewnętrznych w Żaganiu do kategorii dróg gminnych. XXII/55/2004 Obowiązujący
3345 2004-09-29 Uchwały Zmiana treści § 3, ust. 3 uchwały z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w miejskim przedszkolu. XXII/56/2004 Obowiązujący
3346 2004-06-24 Uchwały Odpłatność za pobyt dziecka w miejskim przedszkolu. XXI/47/2004 Obowiązujący
3347 2004-05-27 Uchwały Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań na lata 2004-2008. XX/29/2004 Nieobowiązujący
3348 2004-03-25 Uchwały Wzniesienie pomnika poświeconego pamięci harcerzy Szarych Szeregów. XVIII/720/2004 Obowiązujący
3349 2004-05-27 Uchwały Zmiana uchwały Nr VI/29/99 Rady Miasta Żagania, z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów. XX/32/2004 Obowiązujący
3350 2004-04-22 Uchwały Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych. XIX/724/2004 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu