ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: 240/2018

Szczegóły informacji

240/2018

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: brak

Data wejścia w życie: 2018-10-30

Data podjęcia/podpisania: 2018-10-30

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2018-10-30

Tytuł aktu:

w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 4 ( w klatce Nr 6B), położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy K.Libelta 6-6A-6B-6C wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Na podstawie:

  Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr    240/2018
BURMISTRZA MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 30  października 2018 r.
 
w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu  mieszkalnego Nr 4 ( w klatce Nr 6B), położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy K.Libelta 6-6A-6B-6C wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
 
            Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1 i w związku z art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 20168r.  poz. 121 z późn .zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Żagań Nr XXXVI/159/2008  z dnia 29 grudnia  2008 r. w sprawie: zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żagań o statusie miejskim ( tj. opublikowany w Dz. U. W. Lubuskiego z 2015 r. poz.542)
z a r z ą d z a m    c o   n a s t ę p u j e:
 
§ 1.
Wyznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny Nr 4( w klatce Nr 6B) w budynku przy ul. K.Libelta 6-6A-6B-6C  w Żaganiu wraz z udziałem wynoszącym  24/1000 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego.
 
§ 2.
Wraz ze sprzedażą lokalu o którym mowa w § 1, wyznaczam do oddania w użytkowanie wieczyste  w drodze bezprzetargowej, grunt oznaczony działką numer ewidencyjny 980
 o powierzchni  1.389 m 2 w udziale 23/1000 części  w części niewydzielonej.
 
§ 3.
1. Wykaz nieruchomości komunalnej, o której mowa w § 1, przeznaczonej do zbycia stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia .
2. Zbycie nieruchomości ujętej w wykazie nastąpi po upływie terminów określonych  w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 
§ 4.
Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
                                                          
                                                          
                                                         BURMISTRZ
                                                                  Daniel Marchewka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Treść:

  Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr    240/2018
BURMISTRZA MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 30  października 2018 r.
 
w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu  mieszkalnego Nr 4 ( w klatce Nr 6B), położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy K.Libelta 6-6A-6B-6C wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
 
            Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1 i w związku z art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 20168r.  poz. 121 z późn .zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Żagań Nr XXXVI/159/2008  z dnia 29 grudnia  2008 r. w sprawie: zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żagań o statusie miejskim ( tj. opublikowany w Dz. U. W. Lubuskiego z 2015 r. poz.542)
z a r z ą d z a m    c o   n a s t ę p u j e:
 
§ 1.
Wyznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny Nr 4( w klatce Nr 6B) w budynku przy ul. K.Libelta 6-6A-6B-6C  w Żaganiu wraz z udziałem wynoszącym  24/1000 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego.
 
§ 2.
Wraz ze sprzedażą lokalu o którym mowa w § 1, wyznaczam do oddania w użytkowanie wieczyste  w drodze bezprzetargowej, grunt oznaczony działką numer ewidencyjny 980
 o powierzchni  1.389 m 2 w udziale 23/1000 części  w części niewydzielonej.
 
§ 3.
1. Wykaz nieruchomości komunalnej, o której mowa w § 1, przeznaczonej do zbycia stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia .
2. Zbycie nieruchomości ujętej w wykazie nastąpi po upływie terminów określonych  w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 
§ 4.
Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
                                                          
                                                          
                                                         BURMISTRZ
                                                                  Daniel Marchewka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Kornela Andzel Data wytworzenia informacji: 2018-11-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kornela Andzel Data wprowadzenia do BIP 2018-11-09 11:30:35
Wprowadził informację do BIP: Kornela Andzel Data udostępnienia informacji: 2018-11-09 11:32:11
Osoba, która zmieniła informację: Kornela Andzel Data ostatniej zmiany: 2018-11-09 11:32:10
Artykuł był wyświetlony: 117 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu