ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
3211 2005-06-21 Uchwały mieniająca uchwałę Nr XII/111/2003 Rady Miasta Żagania z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zasad ustalania stawek czynszu za dzierżawę nierolniczych gruntów komunalnych na terenie miasta Żagania. XXXI/39/2005 Obowiązujący
3212 2004-06-24 Uchwały w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne Związane z realizacją zadań Miasta Żagań innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadań XXI/40/2004 Obowiązujący
3213 2004-10-18 Zarządzenia w sprawie: wzorów ofert (wniosków), umów oraz sprawozdań, które będą stosowane przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji 294/2004 Obowiązujący
3214 2005-08-18 Zarządzenia zmieniające zarządzenie Nr 28/2005 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych Urzędu Miasta Żagań 231/2005 Obowiązujący
3215 2005-11-24 Uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XXXVI/94/2005 Obowiązujący
3216 2002-12-30 Uchwały zmieniająca uchwałę nr XLIV/68/2002 Rady Miasta Żagania z dnia 12 września 2002r. w sprawie restrukturyzacji, przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zmiany nazwy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żaganiu IV/32/2002 Obowiązujący
3217 2002-09-12 Uchwały w sprawie: restrukturyzacji, przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zmiany nazwy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żaganiu XLIV/68/2002 Obowiązujący
3218 2005-11-25 Uchwały zmieniająca uchwalę Nr XIII/1 22/2003 Rady Miasta Żagania z dnia 23 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu XXXVI/103/2005 Obowiązujący
3219 2005-12-19 Zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości bazowej stawki czynszu najmu za jeden m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy 384/2005 Nieobowiązujący
3220 2005-12-08 Zarządzenia w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Żagań 380/2005 Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu