ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
3201 2006-01-26 Uchwały w sprawie: określenia warunków odpłatności za pomoc społeczną w formie posiłków przyznaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu. XXXIX/3/2006 Obowiązujący
3202 2006-01-26 Uchwały zmieniająca uchwałę Nr II/5/2002 Rady Miasta Żagania z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Żagania. XXXIX/4/2006 Obowiązujący
3203 2006-02-26 Uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żagań w jego granicach administracyjnych. XXXIX/1/2006 Obowiązujący
3204 2005-12-29 Uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 r. XXXVIII/122/2005 Obowiązujący
3205 2005-12-29 Uchwały w sprawie: ustalenia zasad przyznawania stypendium oraz nagrody wybitnym uczniom szkół i absolwentom gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim XXXVIII/137/2005 Obowiązujący
3206 2005-12-29 Uchwały w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok. XXXVIII/123/2005 Obowiązujący
3207 2005-12-29 Uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania oraz przyznawania niektórych dodatków i nagród dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim XXXVIII/136/2005 Obowiązujący
3208 2005-12-29 Uchwały w sprawie nadania nazwy rondu XXXVIII/134/2005 Obowiązujący
3209 2005-12-29 Uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia działek XXXVIII/132/2005 Obowiązujący
3210 2005-12-29 Uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXV/90/2004 Rady Miasta Żagań z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, deklaracji na podatek od nieruchomości, wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny, a także wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny XXXVIII/120/2005 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu