ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: 73/2018

Szczegóły informacji

73/2018

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: brak

Data wejścia w życie: 2018-04-03

Data podjęcia/podpisania: 2018-04-03

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2018-04-03

Tytuł aktu:

w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 493/18, o powierzchni 3039 m2 położonej przy ul. Nocznickiego w Żaganiu, księga wieczysta ZG1G/00036132/3

Treść:

                                                                             ZARZĄDZENIE Nr 73 /2018
                                                                             BURMISTRZA MIASTA ŻAGAŃ
                                                                             z dnia 3.04.2018 roku
 
w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 493/18, o powierzchni 3039 m2 położonej przy ul. Nocznickiego w Żaganiu, księga wieczysta ZG1G/00036132/3
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017.1875 z póź. zm.), w związku z § 2, ust.1 Uchwały  Nr XXXVI/159/2008 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żagań o statusie miejskim (t.j. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, poz. 542 z dnia 17 marca 2015 r.)
                                                                           
                                                                                zarządzam co następuje
 
§ 1.
Wyznaczam do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, niezabudowaną nieruchomość gruntową oznaczoną numerem 493/18, o powierzchni 3039 m2, położoną w Żaganiu przy ul. Nocznickiego, dla której prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00036132/3 z przeznaczeniem pod zabudowę usługową.
§ 2.
 
1. Wykaz nieruchomości wyznaczonej do sprzedaży na własność, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
2. Zbycie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, nastąpi nie wcześniej niż po upływie 21 dni od daty wywieszenia wykazu i 60-ciu dniach po podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu.
 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
§ 5.
Traci moc Zarządzenie Nr 60/2018 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 26 marca 2018 roku.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Yurkov Data wytworzenia informacji: 2018-04-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Yurkov Data wprowadzenia do BIP 2018-04-09 08:15:57
Wprowadził informację do BIP: Anna Yurkov Data udostępnienia informacji: 2018-04-09 08:20:02
Osoba, która zmieniła informację: Anna Yurkov Data ostatniej zmiany: 2018-05-09 11:09:19
Artykuł był wyświetlony: 260 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu