ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: 74/2018

Szczegóły informacji

74/2018

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: brak

Data wejścia w życie: 2018-04-03

Data podjęcia/podpisania: 2018-04-03

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2018-04-03

Tytuł aktu:

w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej o pow. 4,3187 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1473/1, położonej przy ul. Żarskiej w Żaganiu, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00053402/2.

Treść:

                                                                                  Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 74 / 2018
 
                                                                                  BURMISTRZA MIASTA ŻAGAŃ
 
                                                                                  z dnia 3.04. 2018 roku
 
w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej o pow. 4,3187 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1473/1, położonej przy ul. Żarskiej w Żaganiu, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00053402/2.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017.1875 z póź. zm.), w związku z § 2, ust.1 Uchwały  Nr XXXVI/159/2008 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żagań o statusie miejskim (t.j. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, poz. 542 z dnia 17 marca 2015 r.)
 
                                                                                 z a r z ą d z a m,  c o   n a s t ę p u j e
 
§ 1.
Wyznaczam do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, niezabudowaną nieruchomość gruntową o powierzchni 4,3187 ha, oznaczoną numerem ewidencyjnym 1473/1, położoną w obrębie 1 miasta przy ul. Żarskiej w Żaganiu, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00053402/2 z przeznaczeniem pod zabudowę usługową turystyczną, sportową i rekreacyjną.
§ 2.
  1. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
  1. Zbycie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, nastąpi po upływie 21 dni od daty wywieszenia wykazu i nie wcześniej niż 60 dni po podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu.
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.
§ 6.
Traci moc Zarządzenie Nr 217/2016 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 4 listopada 2016 roku.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Yurkov Data wytworzenia informacji: 2018-04-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Yurkov Data wprowadzenia do BIP 2018-04-09 08:02:52
Wprowadził informację do BIP: Anna Yurkov Data udostępnienia informacji: 2018-04-09 08:06:31
Osoba, która zmieniła informację: Anna Yurkov Data ostatniej zmiany: 2018-05-09 11:09:19
Artykuł był wyświetlony: 340 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu