ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
3121 2006-06-22 Uchwały zmieniająca uchwałę Nr XIX/24/2004 Rady Miasta Żagań z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam XLIV/51/2006 Obowiązujący
3122 2006-06-22 Uchwały zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/123/2005 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok XLIV/50/2006 Obowiązujący
3123 2006-06-22 Uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXIV/68/2004 Rady Miasta Żagań z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żagań o statusie miejskim XLIV/49/2006 Obowiązujący
3124 2006-06-22 Uchwały w sprawie: pozbawienia placu Wolności i ulicy Jana Pawła II w Żaganiu kategorii drogi gminnej XLIV/47/2006 Obowiązujący
3125 2006-06-22 Uchwały w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy i jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności. XLIV/40/2006 Obowiązujący
3126 2006-06-22 Uchwały w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Żagań statusie miejskim innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadań. XLIV/39/2006 Obowiązujący
3127 2006-06-22 Uchwały w sprawie: ustalania stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu. XLIV/38/2006 Obowiązujący
3128 2006-06-22 Uchwały w sprawie: utworzenia rachunku dochodów własnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu XLIV/37/2006 Obowiązujący
3129 2006-06-22 Uchwały w sprawie: utworzenia rachunku dochodów własnych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żaganiu XLIV/36/2006 Obowiązujący
3130 2006-06-22 Uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie gminy XLIV/32/2006 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu