ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
3101 2005-12-29 Uchwały UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2006 ROK GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM XXXVIII/129/2005 Obowiązujący
3102 2005-04-21 Uchwały w sprawie: przyjęcia w ramach budżetu miejskiego realizacji 2-letniego cyklu inwestycyjnego zadania pn. ”Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie kwartału ul. Rynek (zabudowa mieszkalno-usługowa)”. XXIX/27/2005 Obowiązujący
3103 2003-09-11 Uchwały W sprawie: zasad ustalania stawek czynszu za dzierżawę nierolmczych gruntów komunalnych na terenie miasta Żagania XII/111/2003 Obowiązujący
3104 2004-06-24 Uchwały zmieniająca Uchwałę nr XII/111/2003 Rady Miasta Żagań z dnia 11 września 2003 roku w sprawie zasad ustalania stawek czynszu za dzierżawę nierolniczych gruntów komunalnych na terenie miasta Żagania XXI/48/2004 Obowiązujący
3105 2005-06-21 Uchwały mieniająca uchwałę Nr XII/111/2003 Rady Miasta Żagania z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zasad ustalania stawek czynszu za dzierżawę nierolniczych gruntów komunalnych na terenie miasta Żagania. XXXI/39/2005 Obowiązujący
3106 2004-06-24 Uchwały w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne Związane z realizacją zadań Miasta Żagań innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadań XXI/40/2004 Obowiązujący
3107 2004-10-18 Zarządzenia w sprawie: wzorów ofert (wniosków), umów oraz sprawozdań, które będą stosowane przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji 294/2004 Obowiązujący
3108 2005-08-18 Zarządzenia zmieniające zarządzenie Nr 28/2005 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych Urzędu Miasta Żagań 231/2005 Obowiązujący
3109 2005-11-24 Uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XXXVI/94/2005 Obowiązujący
3110 2002-12-30 Uchwały zmieniająca uchwałę nr XLIV/68/2002 Rady Miasta Żagania z dnia 12 września 2002r. w sprawie restrukturyzacji, przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zmiany nazwy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żaganiu IV/32/2002 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu