ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
3071 2006-01-26 Uchwały w sprawie: zasad udzielenia dotacji z budżetu Miasta Żagań dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Żaganiu XXXIX/8/2006 Obowiązujący
3072 2006-01-30 Zarządzenia w sprawie: wycofania ze sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 1 124 m2, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2160/4, położonej przy ul. Wesołej w Żaganiu 45/2006 Obowiązujący
3073 2006-01-26 Uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „ŁĄK STAROMIEJSKICH” w Żaganiu XXXIX/2/2006 Obowiązujący
3074 2006-01-26 Uchwały w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków XXXIX/5/2006 Obowiązujący
3075 0000-00-00 Uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych XXII/60/2000 Obowiązujący
3076 2004-10-18 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Żaganiu przy ul. gen. Karola Świerczewskiego 15 297/2004 Obowiązujący
3077 2006-01-26 Uchwały w sprawie nadania nazwy rondu XXXIX/9/2006 Obowiązujący
3078 2006-01-26 Uchwały w sprawie: określenia warunków odpłatności za pomoc społeczną w formie posiłków przyznaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu. XXXIX/3/2006 Obowiązujący
3079 2006-01-26 Uchwały zmieniająca uchwałę Nr II/5/2002 Rady Miasta Żagania z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Żagania. XXXIX/4/2006 Obowiązujący
3080 2006-02-26 Uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żagań w jego granicach administracyjnych. XXXIX/1/2006 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu