ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
3071 2006-06-22 Uchwały w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Żagań statusie miejskim innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadań. XLIV/39/2006 Obowiązujący
3072 2006-06-22 Uchwały w sprawie: ustalania stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu. XLIV/38/2006 Obowiązujący
3073 2006-06-22 Uchwały w sprawie: utworzenia rachunku dochodów własnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu XLIV/37/2006 Obowiązujący
3074 2006-06-22 Uchwały w sprawie: utworzenia rachunku dochodów własnych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żaganiu XLIV/36/2006 Obowiązujący
3075 2006-06-22 Uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie gminy XLIV/32/2006 Obowiązujący
3076 2006-06-05 Zarządzenia w sprawie przeprowadzenia kontroli w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Żaganiu 142/2006 Obowiązujący
3077 2006-05-26 Zarządzenia zmieniające zarządzenie nr 133/2006 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 26 maja 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 133A/2006 Obowiązujący
3078 2006-05-26 Zarządzenia w sprawie: zmian w budżecie gminy 133/2006 Obowiązujący
3079 2006-05-26 Zarządzenia wew. w sprawie: sposobu podawania do publicznej wiadomości wykazów osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, bądź udzielono pomocy publicznej. 33/2006 Obowiązujący
3080 1995-05-25 Uchwały w sprawie: zmieniającą Uchwałę Nr II/11/91 Rady Miejskiej w Żaganiu z dnia 21 lutego 1991 r w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Żaganiu X/96/95 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu