ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2017-10-27 Uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żagań o statusie miejskim wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu. XLVI/93/2017 Obowiązujący
22 2017-10-27 Uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim. XLVI/92/2017 Obowiązujący
23 2017-10-27 Uchwały o zmianie Uchwały Nr XXX/118/2016 Rady Miasta Żagń w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii w Gminie Żagań o statusie miejskim na 2017 rok. XLVI/91/2017 Obowiązujący
24 2017-10-27 Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/50/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego XLVI/90/2017 Obowiązujący
25 2017-10-27 Uchwały o zmianie Uchwały Nr LXVI/93/2014 Rady Miasta Żagań w sprawie: określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe XLVI/89/2017 Obowiązujący
26 2017-10-27 Uchwały sprawie: nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Papuszy w Żaganiu XLVI/88/2017 Obowiązujący
27 2017-10-27 Uchwały w sprawie: nadania imienia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żaganiu XLVI/87/2017 Obowiązujący
28 2017-10-27 Uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Żagań o statusie miejskim. XLVI/86/2017 Obowiązujący
29 2017-10-24 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej gruntu o pow. 52 m2, oznaczonego numerem ewidencyjnym 842/7 położonego przy ul. Rynek w Żaganiu, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 281/2017 Obowiązujący
30 2017-10-24 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 7, położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 28. 280/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu