ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2017-02-28 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 11, położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy J.Kochanowskiego 1. 43/2017 Obowiązujący
22 2017-02-28 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 1( w klatce Nr 13) w budynku przy ul. Dworcowej 11-13 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. 42/2017 Obowiązujący
23 2017-02-17 Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Łąk Staromiejskich" w Żaganiu. XXXIII/16/2017 Obowiązujący
24 2017-02-17 Uchwały o zmianie Uchwały Nr III/10/2014 Rady Miasta Żagań w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Miasta Żagań. XXXIII/15/2017 Obowiązujący
25 2017-02-17 Uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego XXXIII/14/2017 Obowiązujący
26 2017-02-17 Uchwały w sprawie: zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług, związanego z samorządowym zakładem budżetowym. XXXIII/13/2017 Obowiązujący
27 2017-02-17 Uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Żagań o statusie miejskim. XXXIII/12/2017 Obowiązujący
28 2017-01-30 Zarządzenia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, poprzez wspieranie działań dla osób objętych stacjonarną opieką paliatywno – hospicyjną, nie będących świadczeniami medycznymi. 32/2017 Obowiązujący
29 2017-01-19 Uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty z tytułu wpisania budynku do rejestru zabytków przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego. XXXII/11/2017 Obowiązujący
30 2017-01-19 Uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim. XXXII/10/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu