Akty prawne - Miasto Żagań
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2018-06-20 Uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Żagań. LVI/55/2018 Obowiązujący
22 2018-06-20 Uchwały o zmianie Uchwały Nr XLIX/119/2017 Rady Miasta Żagań w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żagań o statusie miejskim na 2018 rok. LVI/54/2018 Obowiązujący
23 2018-06-20 Uchwały w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żagań o statusie miejskim" LVI/53/2018 Obowiązujący
24 2018-06-20 Uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Żagań o statusie miejskim. LVI/52/2018 Obowiązujący
25 2018-06-20 Uchwały w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Miasta Żagań za 2017 rok. LVI/51/2018 Obowiązujący
26 2018-06-20 Uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim za 2017 rok. LVI/50/2018 Obowiązujący
27 2018-06-22 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalny nr 3 (w klatce Nr 18) przy ul. Łokietka nr 13-18 składający się z pomieszczenia o powierzchni 10,63 m2 oraz pomieszczeniem przynależnego piwnicy o powierzchni 1,08 m² wraz z udziałem 15/1000 w częściach wspólnych budynku oraz nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. 2415/8, 2415/9, 2415/10, 2415/11, 2415/12 i 2415/13 o łącznej powierzchni 560 m2 dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00036947/9. 137/2018 Obowiązujący
28 2018-06-22 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalny nr 1A (w klatce Nr 5B) przy ul. Wojska Polskiego 5A-5B o powierzchni 25,67 m2 wraz z udziałem 36/1000 w częściach wspólnych budynku oraz nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. 996/7 o powierzchni 400 m2 dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00036159/8. 136/2018 Obowiązujący
29 2018-06-12 Uchwały o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2018-2030. LV/49/2018 Obowiązujący
30 2018-06-12 Uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Żagań o statusie miejskim. LV/48/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu