ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
2821 2005-12-05 Uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących na terenie Miasta Żagań XXXVII/109/2005 Obowiązujący
2822 2005-11-24 Uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXV/83/2004 Rady Miasta Żagań z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok XXXVI/101/2005 Obowiązujący
2823 2005-11-24 Uchwały w sprawie: wyrażenia opinii w sprawie zmiany granic obszaru chronionego krajobrazu. XXXVI/99/2005 Obowiązujący
2824 2005-11-24 Uchwały w sprawie: zawarcia porozumienia z Ministrem Kultury dotyczącego realizacji projektu p.n. „Promocja czytelnictwa" XXXVI/104/2005 Obowiązujący
2825 2005-11-24 Uchwały w sprawie: zawarcia porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej dotyczącego realizacji projektu „Centrum Informacji Młodzieżowej" XXXVI/105/2005 Obowiązujący
2826 2005-11-24 Uchwały w sprawie: zawarcia porozumienia z Ministrem Kultury dotyczącego realizacji projektu p.n. „Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żaganiu" XXXVI/106/2005 Obowiązujący
2827 2005-11-24 Uchwały zmieniająca uchwałę nr XXIX / 26 / 2005 Rady Miasta Żagań z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Lubuskiego. XXXVI/107/2005 Obowiązujący
2828 2005-11-24 Uchwały zmieniająca uchwałę nr XXVIII/19/2005 Rady Miasta Żagań z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie programu współpracy na 2005 rok Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego XXXVI/100/2005 Obowiązujący
2829 2005-08-24 Uchwały w sprawie: ustalenia sposobu wyliczania stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych XXXIII/61/2005 Obowiązujący
2830 2005-10-27 Uchwały w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2005 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej XXXV/82/2005 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu