ˆ

Petycje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Petycje

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-28 09:37:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.
 
Zgodnie z uregulowaniami ustawy o petycjach przedmiotem petycji może być żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.
 
 
Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego (za jego zgodą).
 
Petycja powinna zawierać:
 
1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 
2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 
3) oznaczenie adresata petycji;
 
4) wskazanie przedmiotu petycji.
 
Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.
Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Zychla Data wytworzenia informacji: 2016-01-28 09:35:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Zychla Data wprowadzenia do BIP 2016-01-28 09:37:25
Wprowadził informację do BIP: Marian Senyk Data udostępnienia informacji: 2016-01-28 09:40:26
Osoba, która zmieniła informację: Marian Senyk Data ostatniej zmiany: 2016-01-28 09:40:26
Artykuł był wyświetlony: 10023 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja na temat petycji kierowanych do Burmistrza Miasta Żagań za 2018 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-27 11:34:36

Petycja w sprawie centrum przesiadkowego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-25 13:02:00

Petycja do Rady Miasta Żagań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-10 14:51:26

Petycja w sprawie montażu oświetlenia przy ulicy Cichej w Żaganiu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-17 09:20:11

Petycja o wsparcie Przedszkola Miejskiego nr 6 w Żaganiu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-29 10:03:44

Petycja mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Asnyka 13

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-24 10:18:44

Petycja mieszkańców bloku przy ul. Kochanowskiego 18

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-19 09:50:24

Petycja w sprawie dokończenia budowy drogi na ulicy Prusa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-29 10:33:45

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu