ˆ

Rejestr Instytucji Kultury

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-05-14 11:29:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Żagań o statusie miejskim, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 862 ze zm.), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189).
Sposób udostępniania danych zawartych w Rejestrze Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Żagań o statusie miejskim:
1. Zgodnie z § 10 ust. 1 wyżej wspomnianego rozporządzenia rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w pkt 2, ppkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
6. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
7. Wydanie odpisu, o którym mowa w pkt 6, podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy, zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.). Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miasta Żagań Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Żaganiu nr 66 1090 2558 0000 0006 4000 0100.
8. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330)).
9. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Żagań o statusie miejskim, prowadzi Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, 68-100 Żagań, tel. 68 477 10 28, pok. nr 18.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Kinga Komar Data wytworzenia informacji: 2013-05-14 11:05:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kinga Komar Data wprowadzenia do BIP 2013-05-14 11:29:45
Wprowadził informację do BIP: Marian Senyk Data udostępnienia informacji: 2013-05-14 11:31:56
Osoba, która zmieniła informację: Marian Senyk Data ostatniej zmiany: 2018-03-07 13:01:40
Artykuł był wyświetlony: 4215 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu