ˆ

Rada Miasta

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz kandydatów do Rady Miasta Żagań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2006-10-17 09:02:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŻAGANIU
z dnia 24 października 2006 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Miasta Żagań
zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr.17, poz.128, Nr 34. poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) Miejska Komisja Wyborcza w Żaganiu podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
W okręgach wyborczych zarejestrowano następujące listy kandydatów:

Okręg Nr 1
Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL
1. SZYMOCHNIK Elżbieta Emilia, lat 48, zam. Żagań
2. STACHNIK Wanda Maria, lat 49, zam. Żagań
3. SOŃTA Robert Marek, lat 34, zam. Żagań
4. JAWORSKA Małgorzata Krystyna, lat 47, zam. Żagań
5. BLIZIŃSKI Rajmund, lat 60, zam. Żagań
6. JUREK Marek, lat 51, zam. Żagań
7. JURECKI Marek Krzysztof, lat 28, zam. Żagań
8. OŻAROWSKI Tadeusz, lat 45, zam. Żagań
9. MUSKAŁA Marian, lat 55, zam. Żagań
10. BRZEZICKI Łukasz Kamil, lat 23, zam. Żagań
11. PAKIES Przemysław, lat 25, zam. Żagań
12. NAWROCKI Sylwester, lat 28, zam. Żagań
Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość
1. KUDŁA Dariusz Artur, lat 47, zam. Żagań
2. KLOREK Małgorzata, lat 48, zam. Żagań
3. MACIEJAK Tomasz Paweł, lat 33, zam. Żagań
4. KOTYRŁO Andrzej Krzysztof, lat 46, zam. Żagań
5. HUCAŁ Sylwia Justyna, lat 30, zam. Żagań
Lista nr 5 – KW Platforma Obywatelska RP
1. RAMZA Mirosław, lat 46, zam. Żagań
2. DYRKACZ Ryszard Andrzej, lat 55, zam. Żagań
3. LÓSSA Jerzy, lat 56, zam. Żagań
4. JANKOWSKA Krystyna Teresa, lat 52, zam. Żagań
5. KAPICZOWSKI Edward, lat 48, zam. Żagań
6. BLAJER Krzysztof Dariusz, lat 34, zam. Żagań
7. KAZIMIERSKI Janusz, lat 54, zam. Żagań
Lista nr 6 – KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
1. KOŚCIAŃSKI Piotr Marek, lat 37, zam. Żagań
2. WOŁOSZYN Tadeusz, lat 56, zam. Żagań
3. ZAPOTOCZNY Michał, lat 67, zam. Żagań
4. MARCINISZYN Stanisław, lat 56, zam. Żagań
5. SŁOWIŃSKI Marian, lat 59, zam. Żagań
6. SIEMIĄTKOWSKI Włodzimierz, lat 60, zam. Żagań
7. STĘPIEŃ Henryk, lat 56, zam. Żagań
8. HAWRYLUK Tomasz Sławomir, lat 28, zam. Żagań
9. PŁOSKONKA Józef, lat 73, zam. Żagań
10. LAŚKIEWICZ Marcin Tomasz, lat 27, zam. Żagań
11. BLAUROK Andrzej Czesław, lat 55, zam. Żagań
Lista nr 17 – KW "Nasze Miasto - Nasz Powiat"
1. KUREK Lilianna Dorota, lat 45, zam. Żagań
2. MAĆKOWIAK Leszek Wojciech, lat 51, zam. Żagań
3. AKSAMITOWSKA Justyna, lat 29, zam. Żagań
4. OMIELJAŃCZYK Krzysztof, lat 26, zam. Żagań
5. MAZURKIEWICZ Tadeusz Romuald, lat 54, zam. Żagań
6. GANCZAR Edmund Waldemar, lat 33, zam. Żagań
7. WAWER Andrzej, lat 52, zam. Żagań
8. ROMEJKO Marek, lat 48, zam. Żagań
9. GĄSIOROWSKI Edward Jan, lat 58, zam. Żagań
10. NIESZCZERZEWSKI Mieczysław Zdzisław, lat 54, zam. Żagań
11. SOKOŁOWSKI Marcin, lat 30, zam. Żagań
Lista nr 18 – Komitet Wyborczy SR
1. CHWAŁEK Paweł, lat 31, zam. Żagań
2. TYLKOWSKI Marek, lat 32, zam. Żagań
3. KRZYŻAN Tomasz, lat 31, zam. Żagań
4. MROŻEK Henryk Konrad, lat 23, zam. Żagań
5. JEFIMOW Dorota, lat 29, zam. Żagań
6. MACKIEWICZ Henryk, lat 56, zam. Żagań
7. MROWIŃSKI Paweł, lat 33, zam. Żagań
8. GORĄCY Adam, lat 30, zam. Żagań
9. KACZMARCZYK Katarzyna, lat 38, zam. Żagań
10. KOZAKIEWICZ Wioletta Iwona, lat 31, zam. Żagań
11. KASZTEL Mirosław, lat 48, zam. Żagań
12. HORŁOZA Piotr Roman, lat 28, zam. Żagań
Lista nr 19 – KWW "Szansa Dla Żagania"
1. KUJAWSKA Bożena, lat 51, zam. Żagań
2. MYSZKA Daniela, lat 58, zam. Żagań
3. JANCZEWSKA Anna, lat 38, zam. Żagań
4. ZABOROWSKI Bogdan, lat 48, zam. Żagań
5. SOZAŃSKA Kamila Weronika, lat 47, zam. Żagań
Lista nr 20 – KWW Zofii Borowskiej
1. RACIBORSKI Adam Marcin, lat 23, zam. Żagań
2. SZYMKOWIAK Kazimierz, lat 57, zam. Żagań
3. RACIBORSKA Ewa Agnieszka, lat 23, zam. Żagań
4. BUGANIK Henryk Eugeniusz, lat 50, zam. Żagań
5. SOBCZYŃSKA-OGIŃSKA Antonina, lat 59, zam. Żagań
6. MARSZEWSKI Mariusz, lat 33, zam. Żagań
7. PINCZEWSKI Andrzej Jan, lat 56, zam. Żagań
8. JEDNORÓG Czesław Marek, lat 51, zam. Żagań
9. BUDZIŁŁO Antoni, lat 53, zam. Żagań
10. SICZYŃSKI Robert, lat 45, zam. Żagań
11. STACHURA Marek Piotr, lat 38, zam. Żagań
12. WINCZARUK Marianna Krystyna, lat 44, zam. Żagań
Okręg Nr 2
Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL
1. KOZA Lila, lat 52, zam. Żagań
2. LECHOWICZ Edmund, lat 56, zam. Żagań
3. CZARNA Halina, lat 68, zam. Żagań
4. GAWEŁ Teresa, lat 57, zam. Żagań
5. MASTELA Zdzisław, lat 70, zam. Żagań
6. SZPIENIK Jadwiga, lat 56, zam. Żagań
Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość
1. KISZCZYC Sebastian Piotr, lat 30, zam. Żagań
2. LUBAS Mirosław, lat 47, zam. Żagań
3. ŚWIERZKO Krzysztof Marek, lat 49, zam. Żagań
4. KUCKO Robert Adam, lat 38, zam. Żagań
5. SZYDŁOWSKA Czesława, lat 48, zam. Żagań
6. WALCZAK Teresa, lat 53, zam. Żagań
Lista nr 5 – KW Platforma Obywatelska RP
1. RYBACZEK Jerzy Stanisław, lat 63, zam. Żagań
2. ŚWIĄTEK Marian Ryszard, lat 57, zam. Żagań
3. JAKUBOWSKA Krystyna Julia, lat 59, zam. Żagań
4. POKRZYWA Anna Mariola, lat 38, zam. Żagań
5. IWANICKI Sylwester, lat 39, zam. Żagań
6. DZIEDZINA Jan, lat 58, zam. Żagań
7. ZACZYŃSKA Anna, lat 24, zam. Żagań
Lista nr 6 – KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
1. TWERD Jan, lat 54, zam. Żagań
2. FECHNER Lechosław Kazimierz, lat 64, zam. Żagań
3. WILK Elżbieta Dorota, lat 44, zam. Żagań
4. SZYMANEK Bożena Romana, lat 60, zam. Żagań
5. GÓRNIAK Krzysztof Robert, lat 69, zam. Żagań
6. ADAMCZYK Zbigniew, lat 67, zam. Żagań
7. WYSOKIŃSKI Mieczysław Jerzy, lat 65, zam. Żagań
8. SKOWROŃSKI Mirosław Wiktor, lat 46, zam. Żagań
9. BIELECKI Leszek Janusz, lat 19, zam. Żagań
Lista nr 17 – KW "Nasze Miasto - Nasz Powiat"
1. CHODAŃ Eugeniusz, lat 51, zam. Żagań
2. KWIECIEŃ Radosław, lat 29, zam. Żagań
3. BACKIEL Mirosław, lat 50, zam. Żagań
4. KWAŚNIAK Piotr, lat 51, zam. Żagań
5. BIAŁY Mirosław, lat 44, zam. Żagań
6. BARSZCZ Tadeusz, lat 50, zam. Żagań
7. BUREC Marian Władysław, lat 55, zam. Żagań
8. BLINOW Janina, lat 53, zam. Żagań
9. WOJTKIEWICZ Alicja, lat 45, zam. Żagań
10. STAWCZYK Adam, lat 59, zam. Żagań
Lista nr 18 – Komitet Wyborczy SR
1. BARCZYK Adam, lat 28, zam. Żagań
2. MUSZYŃSKI Sebastian Rafał, lat 29, zam. Żagań
3. FIGAJ Wojciech Paweł, lat 31, zam. Żagań
4. DULSKI Krzysztof Paweł, lat 26, zam. Żagań
5. ZIELIŃSKA Ewa Teresa, lat 47, zam. Żagań
6. KOSIOROWSKA Katarzyna Magdalena, lat 24, zam. Żagań
7. NOWICKI Arkadiusz, lat 29, zam. Żagań
8. WOŹNIARSKI Igor Roman, lat 51, zam. Żagań
9. HALAT Sylwester, lat 47, zam. Żagań
10. MUTZBAUER Artur Jacek, lat 24, zam. Żagań
Lista nr 19 – KWW "Szansa Dla Żagania"
1. KUTA Beata, lat 40, zam. Żagań
2. WALEWINDER Barbara, lat 48, zam. Żagań
3. MICKIEWICZ Agnieszka, lat 35, zam. Żagań
4. STOLARZ Anna, lat 62, zam. Żagań
5. SKOWROŃSKA Karolina, lat 20, zam. Żagań
Lista nr 20 – KWW Zofii Borowskiej
1. TOMICZ Mirosław Janusz, lat 55, zam. Żagań
2. TWORZYDŁO Małgorzata, lat 37, zam. Żagań
3. BACHORSKI Antoni, lat 56, zam. Żagań
4. HORODYSKI Ryszard Władysław, lat 52, zam. Żagań
5. MARZEC Czesław Bogusław, lat 55, zam. Żagań
6. MIKOŁAJCZAK Bożena, lat 44, zam. Żagań
7. WARMUZ Wojciech Adam, lat 29, zam. Żagań
8. NOWICKI Henryk, lat 60, zam. Żagań
9. ŚWIRAD Barbara, lat 55, zam. Żagań
10. ZATORSKA Halina, lat 50, zam. Żagań
Okręg Nr 3
Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL

1. DROZDEK Dariusz Ryszard, lat 35, zam. Żagań
2. NIEZGODZKI Jarosław Stanisław, lat 50, zam. Żagań
3. PAUSZEK Artur Sylwester, lat 47, zam. Żagań
4. BARTOSZ Helena, lat 41, zam. Żagań
5. SKOŁUBA Edward, lat 51, zam. Żagań
6. SZMIDT Elżbieta Teresa, lat 50, zam. Żagań
7. TRĘBICKI Antoni, lat 60, zam. Żagań
8. SZCZEPANIK Stanisława, lat 56, zam. Żagań
9. DUDZIK Krystian Tomasz, lat 29, zam. Żagań
10. SIP Damian Marcin, lat 27, zam. Żagań
Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość
1. BAŁOŃ Wacław Józef, lat 59, zam. Żagań
2. DZIEDZIC Stanisław, lat 57, zam. Żagań
3. SIŃSKA Monika, lat 23, zam. Żagań
4. DUDEK Eugeniusz Marian, lat 49, zam. Żagań
5. DUCHNO Adam Józef, lat 69, zam. Żagań
6. KAMODA Arkadiusz, lat 25, zam. Żagań
Lista nr 5 – KW Platforma Obywatelska RP
1. MŁYNARCZYK Ryszard Kazimierz, lat 39, zam. Żagań
2. DZIOPA Krzysztof, lat 43, zam. Żagań
3. KACZOR Justyna Bożena, lat 23, zam. Żagań
4. BIELECKA Elżbieta Maria, lat 53, zam. Żagań
5. WOCH Wiesław Piotr, lat 52, zam. Żagań
6. DZIURDZIA-PERNAL Renata, lat 37, zam. Żagań
7. BASIAK Zofia, lat 46, zam. Żagań
Lista nr 6 – KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
1. KLAJA-ZARYCHTA Stanisława Bożena, lat 44, zam. Żagań
2. HYJEK Barbara, lat 60, zam. Żagań
3. ZAWISZA Tomasz Józef, lat 28, zam. Żagań
4. OPALA Zdzisław, lat 59, zam. Żagań
5. LITWIN Franciszek, lat 51, zam. Żagań
6. STEBELSKI Stanisław, lat 58, zam. Żagań
7. BIESIADECKA Wiesława, lat 47, zam. Żagań
8. ZAWADZKI Marcin Krzysztof, lat 32, zam. Żagań
Lista nr 17 – KW "Nasze Miasto - Nasz Powiat"
1. MIRSKI Zdzisław, lat 57, zam. Żagań
2. CISEK Józef Franciszek, lat 50, zam. Żagań
3. MULKOWSKA Izabela Anna, lat 55, zam. Żagań
4. TRĘBICKA Malina Jadwiga, lat 58, zam. Żagań
5. NIEZGODA Renata Grażyna, lat 36, zam. Żagań
6. MASZLONG Cyprian, lat 30, zam. Żagań
7. GIZA Paweł Andrzej, lat 29, zam. Żagań
8. MARCHEWKA Ryszard, lat 49, zam. Żagań
9. SOROKO Józef Hieronim, lat 70, zam. Żagań
10. MROCZKOWSKA Alicja Urszula, lat 57, zam. Żagań
Lista nr 18 – Komitet Wyborczy SR
1. WILENTA Remigiusz, lat 29, zam. Żagań
2. SZEFNER Marcin Łukasz, lat 21, zam. Żagań
3. ŚLEŻUK Kazimiera, lat 47, zam. Żagań
4. KLIMCZEWSKI Zbigniew Roman, lat 46, zam. Żagań
5. CZOCHRA Andrzej, lat 49, zam. Żagań
6. WITCZAK Grzegorz, lat 21, zam. Żagań
7. CHŁOSTOWSKA Grażyna, lat 49, zam. Żagań
8. MICHAJLUK Stanisław, lat 45, zam. Żagań
9. DULIŃSKI Tadeusz Aleksander, lat 71, zam. Żagań
10. ŁAŻEWSKI Dariusz, lat 40, zam. Żagań

Lista nr 19 – KWW "Szansa Dla Żagania"
1. WRÓBLEWSKA Małgorzata Anna, lat 41, zam. Żagań
2. CHMIELEWSKA Barbara, lat 36, zam. Żagań
3. BANASZKIEWICZ Anna, lat 45, zam. Żagań
4. RYMASZ Barbara Danuta, lat 57, zam. Żagań
5. JURGA Janina, lat 54, zam. Żagań
6. KOWALSKA Katarzyna, lat 54, zam. Żagań
7. SAWICKI Łukasz Andrzej, lat 25, zam. Żagań
Lista nr 20 – KWW Zofii Borowskiej
1. BUGAJ Krystyna, lat 53, zam. Żagań
2. BOCHENEK Wiesław Marian, lat 52, zam. Żagań
3. MARTYNIAK Kazimierz Tadeusz, lat 58, zam. Żagań
4. WÓJCIK Sławomir Marcin, lat 30, zam. Żagań
5. SUSZYCKI Stanisław, lat 62, zam. Żagań
6. MARCHEWKA Łukasz, lat 27, zam. Żagań
7. DELOST Zofia, lat 60, zam. Żagań
8. PUĆKA Stanisław Marian, lat 50, zam. Żagań
9. BIALIC Ewa Grażyna, lat 54, zam. Żagań
Okręg Nr 4
Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL

1. TYSIAK Piotr Tomasz, lat 34, zam. Żagań
2. KAJPER Rafał Paweł, lat 24, zam. Żagań
3. OTTO Żaneta, lat 32, zam. Żagań
4. KOROTYŃSKA Grażyna, lat 64, zam. Żagań
5. KWIATKOWSKI Marek Wiktor, lat 52, zam. Żagań
6. STEFANISZYN Bartosz, lat 32, zam. Żagań
7. GINGLAS Marian, lat 47, zam. Żagań
Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość
1. ZABOROWSKA Jolanta Józefa, lat 50, zam. Żagań
2. FALIŃSKI Rafał, lat 71, zam. Żagań
3. GRZESZCZYSZYN Zofia, lat 59, zam. Żagań
4. DZIARNOWSKI Jan, lat 70, zam. Żagań
5. KLOREK-RAZUM Katarzyna Joanna, lat 25, zam. Żagań
6. SZCZEGÓLSKA Magdalena, lat 30, zam. Żagań
Lista nr 5 – KW Platforma Obywatelska RP
1. HODOWANA Aneta, lat 31, zam. Żagań
2. GRABIEC Elżbieta Zofia, lat 40, zam. Żagań
3. KUCAB Stanisław, lat 47, zam. Żagań
4. KAPICZOWSKA Grażyna, lat 48, zam. Żagań
5. KRÓL Genowefa, lat 54, zam. Żagań
6. JABŁOŃSKI Bogusław, lat 44, zam. Żagań
Lista nr 6 – KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
1. WINCZARUK Wanda, lat 53, zam. Żagań
2. JĘDRZEJCZYK Janina, lat 51, zam. Żagań
3. TOMASIEWICZ Kazimierz, lat 53, zam. Żagań
4. GRELA Czesław, lat 69, zam. Żagań
5. MROZEK Janusz, lat 47, zam. Żagań
6. ZAJDEL Władysław, lat 69, zam. Żagań
7. HODUR Kazimierz, lat 53, zam. Żagań
8. PULIKOWSKI Łukasz, lat 22, zam. Żagań
9. MORSKI Wacław, lat 78, zam. Żagań
Lista nr 17 – KW "Nasze Miasto - Nasz Powiat"
1. ROMUK Mieczysław, lat 55, zam. Żagań
2. KONIOR Jarosław, lat 34, zam. Żagań
3. DZIURA Stanisław, lat 63, zam. Żagań
4. KWARCIŃSKI Tomasz Jan, lat 22, zam. Żagań
5. ŁUKASIEWICZ Andrzej, lat 48, zam. Żagań
6. WOŹNIAK Bogumiła Maria, lat 59, zam. Żagań
7. KRAWCZYK Bohdan Sylwester, lat 77, zam. Żagań
8. MALINOWSKI Henryk, lat 58, zam. Żagań
9. CHOIŃSKA Jolanta Krystyna, lat 45, zam. Żagań
10. GOŁASZEWSKA Anna, lat 42, zam. Żagań
Lista nr 18 – Komitet Wyborczy SR
1. HEKERT Adrian Piotr, lat 30, zam. Żagań
2. BRZEZIŃSKI Robert, lat 43, zam. Żagań
3. JASINOWSKA Bożena, lat 41, zam. Żagań
4. HANISZEWSKA Iwona Barbara, lat 31, zam. Żagań
5. ROSOWSKA Jolanta Anna, lat 28, zam. Żagań
6. KOPCIUCH Paweł, lat 27, zam. Żagań
7. MAŁACHOWSKI Stanisław, lat 41, zam. Żagań
8. KORZENIEWSKA Edyta, lat 22, zam. Żagań
9. NANOWSKA Agnieszka, lat 30, zam. Żagań
Lista nr 19 – KWW "Szansa Dla Żagania"
1. PIOTROWSKA Iwona, lat 38, zam. Żagań
2. MAŃKOWSKA Irena, lat 45, zam. Żagań
3. SĘKOWSKI Janusz, lat 48, zam. Żagań
4. BAGIŃSKI Jerzy, lat 62, zam. Żagań
5. JANKOWIAK Krystyna Wanda, lat 52, zam. Żagań
6. KUBALEWSKI Mateusz, lat 28, zam. Żagań
Lista nr 20 – KWW Zofii Borowskiej
1. SZAJER Marcin, lat 27, zam. Żagań
2. MIKOŁAJCZYK Stanisław Marian, lat 60, zam. Żagań
3. WIENKE Karolina, lat 48, zam. Żagań
4. SIENKIEWICZ Henryk, lat 50, zam. Żagań
5. DUDEK Czesława, lat 47, zam. Żagań
6. IRSKA Marzena, lat 39, zam. Żagań
7. DELOST Mirosław Marek, lat 34, zam. Żagań
8. DĄBEK Małgorzata Teresa, lat 23, zam. Żagań
9. IRSKA Janina, lat 53, zam. Żagań
10. CHIMKO Janina Wanda, lat 61, zam. Żagań

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
Franciszka Teoludzka-Grzebielichowska

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Franciszek Fedorowicz Data wytworzenia informacji: 2006-10-17 09:02:46
Osoba, która odpowiada za treść: Franciszek Fedorowicz Data wprowadzenia do BIP 2006-10-17 09:02:46
Wprowadził informację do BIP: Franciszek Fedorowicz Data udostępnienia informacji: 2006-10-17 09:50:52
Osoba, która zmieniła informację: Franciszek Fedorowicz Data ostatniej zmiany: 2006-10-17 09:50:52
Artykuł był wyświetlony: 9997 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu