ˆ

Nieruchomości

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr dz. 3240 o powierzchni 448 m2, położona przy ul. Bocznej w Żaganiu. Termin 2 sierpnia 2011r.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2011-07-01 11:39:29 Informacja ogłoszona dnia 2011-07-01 11:48:45 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻAGAŃ
o rokowaniach po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym
Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań jest nieruchomość gruntowa nr dz. 3240 o powierzchni 448 m2, położona przy ul. Bocznej w Żaganiu.
Opis nieruchomości: Grunt niezabudowany, kształt działki zbliżony do czworoboku, teren równy, na działce rosną samosiewy drzew i krzewów, znajduje się na niej drewniana szopa oraz pozostałości po ogrodzeniach i klatkach na zwierzęta futerkowe. Działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielo i jednorodzinnej. Działka położona jest bezpośrednio przy drodze o nawierzchni utwardzonej - ul. Boczna. Warunki gruntowe i geotechniczne – dobre. W narożniku północno-zachodnim znajduje się słup energetyczny, po stronie zachodniej w działce usytuowany jest zbiornik na nieczystości płynne. Przez teren działki przebiega sieć energetyczna, gazowa, kanalizacyjna i telekomunikacyjna, pozostałe sieci znajdują się bezpośrednio w drodze - ul. Boczna.
Przeznaczenie terenu zgodnie z miejscowym planem – jednostka 3MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Nieruchomość wystawiona została do sprzedaży: w I nieograniczonym przetargu 16. 09. 2010r. i w II nieograniczonym przetargu 23. 02. 2011r. cena wywoławcza wynosiła odpowiednio 31 000 zł i 25 000zł.
Cena wywoławcza 12 000 zł
Działka wpisana jest w księdze wieczystej Kw Nr 47166.
Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– Brak.
Termin zagospodarowania nieruchomości – Nie dotyczy.
Termin do składania wniosków o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przez osoby o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź.zm) upłynął 16 czerwca 2010r.
Wpłaty zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylania się od zawarcia umowy w kwocie 2 400 zł, z zaznaczeniem jakiej nieruchomości dotyczy wpłata należy dokonać w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto BZ WBK S.A. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 28 lipca 2011r.
W razie uchylenia się nabywcy, ustalonego w drodze rokowań od zawarcia umowy, zaliczka nie będzie podlegać zwrotowi.
Przeprowadzenie rokowań nastąpi 2 sierpnia 2011r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro).
Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 w pkt. informacji (parter) w zamkniętych kopertach z dopiskiem jakiej nieruchomości dotyczy oferta w terminie do 28 lipca 2011r.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1. Imię i nazwisko, adres lub nazwę firmy i jej siedzibę oraz poświadczony wyciąg z KRS.
2. Datę sporządzenia zgłoszenia.
3. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
4. Kserokopię dokumentu wpłaty zaliczki.
5. Proponowana cenę i sposób jej zapłaty.
Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.
Osoby uczestniczące w rokowaniach będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto, osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr NIP, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń.
Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.
Zaliczkę wniesioną tytułem zabezpieczenia kosztów zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu albo zakończeniu rokowań wynikiem negatywnym.
Zaliczka wniesiona przez uczestnika rokowań, który w czasie rokowań został ustalony nabywcą nieruchomości, podlega zaliczeniu na poczet nabycia nieruchomości.
Burmistrz Miasta Żagań zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości, pokój nr 8 (parter), telefon (068) 477 10 41, lub na stronie internetowej www.bip.wrota.lubuskie.pl/umzagan.
 
 
Burmistrz Miasta Żagań
Sławomir Kowal
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Roman Ciszewski Data wytworzenia informacji: 2011-07-01 11:39:29
Osoba, która odpowiada za treść: Roman Ciszewski Data wprowadzenia do BIP 2011-07-01 11:39:29
Wprowadził informację do BIP: Roman Ciszewski Data udostępnienia informacji: 2011-07-01 11:48:45
Osoba, która zmieniła informację: Roman Ciszewski Data ostatniej zmiany: 2011-07-01 11:48:45
Artykuł był wyświetlony: 5319 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu