ˆ

Nieruchomości

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Pierwszy przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych pod budowę garaży przy ul. Bema w Żaganiu. Termin przetargu 28 czerwca 2011r.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2011-05-20 10:42:15 Informacja ogłoszona dnia 2011-05-20 11:03:31 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ OGŁASZA
PIERWSZY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY
na sprzedaż komunalnych nieruchomości
Nieruchomościami wyznaczonymi do sprzedaży na własność są:
L.p.
Nr ewid. działki
Pow.[m2]
Lokalizacja
Cena wywoławcza [zł]
Wadium [zł]
Termin przetargu
Godzina
Termin wpłacania wadium
1
3612/30
19
ul. Bema
5 700
1 140
28.06.2011r.
od 9.00 w kolejności wynikającej z wykazu
22.06.2011r.
2
3612/31
19
ul. Bema
5 700
1 140
28.06.2011r.
22.06.2011r.
3
3612/32
19
ul. Bema
5 700
1 140
28.06.2011r.
22.06.2011r.
4
3612/33
19
ul. Bema
5 700
1 140
28.06.2011r.
22.06.2011r.
5
3612/34
19
ul. Bema
5 700
1 140
28.06.2011r.
22.06.2011r.
6
3612/35
19
ul. Bema
5 850
1 170
28.06.2011r.
od 13.00 w kolejności wynikają
cej z wykazu
22.06.2011r.
7
3612/36
18
ul. Bema
5 800
1 160
28.06.2011r.
22.06.2011r.
8
3612/37
19
ul. Bema
5 700
1 140
28.06.2011r.
22.06.2011r.
9
3612/49
19
ul. Bema
5 850
1 170
28.06.2011r.
22.06.2011r.
10
3612/50
19
ul. Bema
5 700
1 140
28.06.2011r.
22.06.2011r.
Sprzedaż powyższych działek następuje wraz z udziałem 1/32 w działce nr 3612/57 o pow. 1249 m2, stanowiącej dojazd i plac manewrowy do działek.
Działki położone na terenie byłego parkingu, na ich terenie znajdują się jego pozostałościami. Działki nieuzbrojone położone w zasięgu sieci uzbrojenia zainwestowanych w ul. G. Bema. Działki położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej, kompleksów garaży oraz gruntów kolejowych. Dojazd do działek drogą o nawierzchni utwardzonej bitumicznej.
Działka nr 3612/57 przeznaczona jest pod plac manewrowy, który ma zapewniać komunikację między działkami pod budowę garaży a drogą publiczną. Przez teren działki przebiegają sieci wodna, energetyczna i kanalizacyjna. Dział przylega do drogi publicznej ul. G. Bema. Przy północno-wschodniej granicy działki rosną samosiewy drzew i krzewów oraz znajdują się pozostałości po linii kolejowej.
Działki położone na terenie dla którego brak miejscowego planu. Dla terenu na którym znajdują się przedmiotowe działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji – budowa zespołu garaży.
Działki są wpisane w księdze wieczystej Kw Nr 44220.
Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomości – Brak.
Termin Zagospodarowania nieruchomości – Nie dotyczy.
Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można składać do 26 maja 2011r. Wnioski mogą składać osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź.zm).
Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w podanych powyżej terminach w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro).
Wadia w podanych powyżej wysokościach i terminach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto BZ WBK S.A. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 z określeniem nieruchomości której dotyczy wpłata.
Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie, wadium upoważnia do czynnego uczestniczenia w przetargu tylko na nieruchomości wymienione w dowodzie wpłaty.
Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr NIP, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń.
Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami Infrastruktury Technicznej i Ekologii, pokój nr 8 (parter), telefon (068) 477 10 41, lub na stronie internetowej www.bip.wrota.lubuskie.pl/umzagan.
 
Burmistrz Miasta Żagań
Sławomir Kowal
 


 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Roman Ciszewski Data wytworzenia informacji: 2011-05-20 10:42:15
Osoba, która odpowiada za treść: Roman Ciszewski Data wprowadzenia do BIP 2011-05-20 10:42:15
Wprowadził informację do BIP: Roman Ciszewski Data udostępnienia informacji: 2011-05-20 11:03:31
Osoba, która zmieniła informację: Roman Ciszewski Data ostatniej zmiany: 2011-05-20 11:03:31
Artykuł był wyświetlony: 4470 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu