ˆ

Nieruchomości

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr działki nr 1627 o pow. 3,1388 ha przy ul. Obwodowej-Bema w Żaganiu. Termin przetargu 21 czerwca 2011r.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2011-05-20 10:26:04 Informacja ogłoszona dnia 2011-05-20 10:37:19 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ OGŁASZA
TRZECI NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY
na sprzedaż komunalnej nieruchomości
Nieruchomością wyznaczoną do sprzedaży jest:
Nr ewid. działki
Pow. [m2]
Lokalizacja
Cena wywoławcza [zł]
Wadium [zł]
Termin przetargu
Godzina
Termin wpłacania wadium
1627
31 388
ul. Bema-Obwodowa
231 000
23 100
21.06.2011r.
11.00
17.06.2011r.
Kształt działki nieregularny. Grunt zabudowany na działce znajdują się pozostałości po budynkach i infrastrukturze dawnej fabryki papieru zarówno na powierzchni jak i w gruncie– do rozbiórki, Teren niezagospodarowany zaśmiecony w większości zarośnięty samosiewami drzew i krzewów. Drzewa wytworzyły znaczny materiał użytkowy(usunięcie drzew i krzewów wymaga uzyskania decyzji na wycinkę). Dojazd do działki z ul. Bema nieutwardzoną drogą gruntową. Teren zalewowy otoczony rzeką Czerną i kanałem rzeki. Grunt położony w sąsiedztwie terenów leśnych, nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym w odległości około 400 m od działki znajduje się osiedle mieszkalne. Teren nieuzbrojony, sieci uzbrojenia zainwestowane w ulicę Bema około 400 m od działki.
Przeznaczenie gruntu wynikające ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania – Tereny projektowane o dominującej funkcji aktywizacji gospodarczej z dopuszczeniem funkcji produkcyjnej, produkcyjno-usługowej oraz usługowej, w tym tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400m2. Dla działki zostały ustalone warunki lokalizacji celu publicznego – budowa stopnia hydrotechnicznego dla małej elektrowni wodnej na rzece Czerna.
Działka wpisana jest w księdze wieczystej Kw Nr 45977.
Termin zagospodarowania – Nie dotyczy.
Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– Brak.
Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się 14. 12. 2010r. o godzinie 1000, drugi przetarg odbył się 25. 02. 2011r. o godzinie 1100, oba przetargi zakończył się wynikiem negatywnym.
Termin do składania wniosków o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przez osoby o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) upłynął 29 listopada 2010r.
Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w podanym powyżej terminie w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro).
Wadia w podanych powyżej wysokościach i terminach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto BZ WBK S.A. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101.
Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie.
Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr NIP, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń.
Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości, pokój nr 8 (parter), telefon (068) 477 10 41, lub na stronie internetowej www.bip.wrota.lubuskie.pl/umzagan.
 
 
Burmistrz Miasta Żagań
Sławomir Kowal
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Roman Ciszewski Data wytworzenia informacji: 2011-05-20 10:26:04
Osoba, która odpowiada za treść: Roman Ciszewski Data wprowadzenia do BIP 2011-05-20 10:26:04
Wprowadził informację do BIP: Roman Ciszewski Data udostępnienia informacji: 2011-05-20 10:37:19
Osoba, która zmieniła informację: Roman Ciszewski Data ostatniej zmiany: 2011-05-20 10:37:19
Artykuł był wyświetlony: 4384 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu