ˆ

Nieruchomości

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Pierwszy nieograniczony przetarg na sprzedaż działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Żelaznej w Żaganiu. Termin przetargu 23 maja 2011r.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2011-04-26 11:01:02 Informacja ogłoszona dnia 2011-04-26 11:06:40 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ OGŁASZA
PIERWSZY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY
na sprzedaż komunalnej nieruchomości
Nieruchomością wyznaczoną do sprzedaży jest nieruchomość gruntowa nr działki 3131/17 o powierzchni 946 m2, położona przy ul. Żelaznej w Żaganiu.
Cena nieruchomości 60 000 zł i jest to cena wywoławcza
Wadium 6 000 zł.
Opis nieruchomości: Działka o regularnym kształcie, teren nie równy (ok. 30% powierzchni) położony na skarpie, teren częściowo wygrodzony. Na terenie działki znajduje się zadrzewienie, na wycinkę którego wymagane jest uzyskanie stosownej decyzji. Teren położony w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej i terenów zielonych stanowiących teren zalewowy rzeki Bóbr. Działka bezpośrednio położona przy drodze - ul. Żelazna. Przez teren działki przebiega napowietrzna sieć energetyczna, pozostałe sieci: wodna, gazowa i telekomunikacyjna zainwestowane są drodze przy której położona jest działka.
Przeznaczenie terenu zgodnie z miejscowym planem – działka położona jest w jednostce 2M – tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz E2 – obszar terenów zielonych.
Działka wpisana jest w księdze wieczystej Kw Nr 41845.
Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– Brak.
Termin zagospodarowania nieruchomości – Nie dotyczy.
Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 23 maja 2011r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro).
Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do 18 kwietnia 2011r. Wnioski mogły składać osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź.zm).
Wadium w podanej powyżej wysokościach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto BZ WBK S.A. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 19 maja 2011r.
Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie.
Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr NIP, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń.
Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości, pokój nr 8 (parter), telefon (068) 477 10 41, lub na stronie internetowej www.bip.wrota.lubuskie.pl/umzagan.
 
 
Burmistrz Miasta Żagań
Sławomir Kowal

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Roman Ciszewski Data wytworzenia informacji: 2011-04-26 11:01:02
Osoba, która odpowiada za treść: Roman Ciszewski Data wprowadzenia do BIP 2011-04-26 11:01:02
Wprowadził informację do BIP: Roman Ciszewski Data udostępnienia informacji: 2011-04-26 11:06:40
Osoba, która zmieniła informację: Roman Ciszewski Data ostatniej zmiany: 2011-04-26 11:06:40
Artykuł był wyświetlony: 4460 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu