ˆ

Ogłoszenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Burmistrz Miasta Żagań ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury w Żaganiu.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2015-01-28 14:48:51 Informacja ogłoszona dnia 2015-01-28 14:53:46 przez Marian Senyk

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Żagań ogłasza konkurs
na stanowisko
Dyrektora Centrum Kultury w Żaganiu.
 
I. Wymagania od kandydatów:
 • Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe, preferowane humanistyczne lub z zakresu kultury, sportu i rekreacji,
 2. doświadczenie zawodowe – co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej rok pracy w jednostkach zajmujących się kulturą lub sportem,
 3. znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury w tym przepisów dotyczących finansowania i prowadzenia działalności w obszarze kultury (preferowane doświadczenie w opracowywaniu i realizacji projektów w dziedzinie kultury, finansowanych ze źródeł pozabudżetowych,  w tym funduszy strukturalnych),
 4. znajomość funkcjonowania instytucji kultury oraz znajomość obowiązujących zasad ekonomiczno – księgowych,
 5. posiadanie wiedzy z zakresu zarządzania finansami publicznymi,
 6. znajomość pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej,
 7. umiejętność kierowania zespołem ludzkim, 
 • Wymagania pożądane:
 1. predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną,
 2. znajomość języka obcego,
 3. umiejętności organizacyjno – menadżerskie,
 4. kreatywność, dyspozycyjność, samodzielność, kultura osobista,
 5. prawo jazdy kat. B.
II. Oferty konkursowe winny zawierać:
 1. list motywacyjny,
 2. curriculum vitae wraz ze zdjęciem,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego,
 4. uwierzytelnione odpisy dyplomu oraz dokumentów świadczących o dodatkowych kwalifikacjach np. studia podyplomowe, staże odbyte w instytucjach kultury itp.,
 5. uwierzytelnione odpisy świadectw pracy i zaświadczeń potwierdzających staż pracy,
 6. sporządzona na piśmie koncepcja funkcjonowania Centrum Kultury w Żaganiu ze szczególnym uwzględnieniem wizji rozwoju instytucji, a także współpracy z innymi placówkami kulturalnymi, oświatowymi i organizacjami pozarządowymi oraz gospodarowania środkami finansowymi i efektywnego wykorzystania bazy lokalowej,
 7. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,
 8. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
 9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 32, ust.2 ustawy z dnia 17.12.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 168)
 10. oświadczenie, że kandydat zapoznał się z treścią art.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 z późn. zm.),
 11. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1182) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 12. inne dokumenty wg. uznania kandydata.
Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów określonych w pkt. II, uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie konkursu.
Zgłoszenia do konkursu należy składać w zaklejonych kopertach opatrzonych dopiskiem „Konkurs na stanowisko  Dyrektora Centrum Kultury w Żaganiu” w sekretariacie Urzędu Miasta Żagań lub na adres Urząd Miasta Żagań, pl. Słowiański 17, 68-100 Żagań, w terminie do 20 lutego 2015r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu). Oferty, które wpłyną do Urzędu po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Komisja konkursowa przystąpi do rozpatrywania wniosków w dniu 24.02.2015r. o godzinie 9.00
Wszyscy kandydaci zobowiązani są do osobistego przybycia na posiedzenie komisji w dniu 24.02.2015r., na godzinę 9.00 do Urzędu Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15, sala konferencyjna.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym,
II etap – komisja konkursowa przeprowadzi rozmowę z kandydatami, podczas której zaprezentują swój program funkcjonowania Centrum.

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury w Żaganiu nastąpi w ciągu 14 dni po upływie terminu od składania ofert.

Kandydaci mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno – finansowymi działalności Centrum Kultury w Żaganiu w  ww. instytucji, Żagań, ul. Szprotawska 4.

Informacja o wynikach naboru i regulaminie konkursu zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Żagań (www.bip.zagan.pl).

Kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne

 1. Wiesława Dłużewska – Sobin
 2. Wiesław Woźniak – Żagań
 3. Beata Tołpa – Żagań
 4. Stanisław Sokołowski – Żagań
 5. Zygmunt Miedziński – Głogów
 6. Maria Hałaburda – Gorzupia
 7. Anna Ćwiklik – Kowalska – Kożuchów
 8. Maciej Szafrański – Mirostowice Dolne
 9. Mariusz Wieczerzyński – Żagań
 10. Aleksandra Okapiec – Żagań

Ogłoszenie wyników konkursu

Ogłoszenie wyników konkursu na kandydata na Dyrektora Centrum Kultury w Żaganiu nastąpi 4 marca 2015r. (środa) o godzinie 12.00 w Urzędzie Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15, sala konferencyjna

Wynik konkursu

Działając w oparciu o przeprowadzone postępowanie konkursowe, Komisja Konkursowa rekomenduje Burmistrzowi Miasta Żagań Panią Beatę Tołpę na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury  w Żaganiu.
Pani Beata Tołpa spełniła wymogi formalno – prawne oraz merytoryczne dot. ww. stanowiska. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą teoretyczną i praktyczną niezbędną do wykonywania powierzonych zadań.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Wiadomska – Łażewska Data wytworzenia informacji: 2015-01-28 14:19:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Wiadomska – Łażewska Data wprowadzenia do BIP 2015-01-28 14:48:51
Wprowadził informację do BIP: Marian Senyk Data udostępnienia informacji: 2015-01-28 14:53:46
Osoba, która zmieniła informację: Marian Senyk Data ostatniej zmiany: 2015-03-04 12:13:28
Artykuł był wyświetlony: 2901 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu