ˆ

Ogłoszenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zakresie kolarstwa".

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-04-11 15:24:37 Informacja ogłoszona dnia 2018-04-11 15:26:50 przez Kinga Komar

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 81/2018
Burmistrza Miasta Żagań
z dnia 10 kwietnia 2018 r.
 
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018 pod nazwą „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zakresie kolarstwa”.
 
Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450) i Uchwały Nr XLVII/101/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 zarządza się, co następuje:
 
 
§ 1
 
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zakresie kolarstwa”, zgodnie z zasadami określonymi w Ogłoszeniu.
2. Zlecenie realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Otwarty konkurs ofert ogłasza się:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Żagań.
  3. na stronie internetowej Urzędu Miasta Żagań www.urzadmiasta.zagan.pl.
§ 3
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury i Oświaty.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                         
 
Burmistrz Miasta Żagań
                                                                                                                        
                                                                                                                               Daniel Marchewka

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Kinga Komar Data wytworzenia informacji: 2018-04-10 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kinga Komar Data wprowadzenia do BIP 2018-04-11 15:24:37
Wprowadził informację do BIP: Kinga Komar Data udostępnienia informacji: 2018-04-11 15:26:50
Osoba, która zmieniła informację: Kinga Komar Data ostatniej zmiany: 2018-04-11 15:26:49
Artykuł był wyświetlony: 17 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu