ˆ

Dane teleadresowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacje kontaktowe

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2003-07-20 22:20:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nazwa
Kontakt
Imię i nazwisko
Urząd Stanu Cywilnego (USC)
ul. Szprotawska 4, (Pałac)
pokój nr 120, tel. 68 477 10 64
Jan Mazur
kierownik
Urząd Stanu Cywilnego (USC)
ul. Szprotawska 4, (Pałac)
pokój nr 119, tel. 68 477 10 67
Karolina Matuszak
z-ca kierownika
Urząd Stanu Cywilnego (USC)
ul. Szprotawska 4, (Pałac)
pokój nr 119, tel. 68 477 10 65
Halina Podsiadła
Stanisława Piotrowska
Straż Miejska (PM)
ul. Jana Pawła II nr 15
(dawne przedszkole)
tel. 68 477 10 70
Dyżurny
Straż Miejska (PM)
ul. Jana Pawła II nr 15,
tel. 68 477 10 05
Roman Kuczak
p.o. Komendanta
Referat Obrony Cywilnej (ROC)
ul. Jana Pawła II nr 15,
tel. 68 477 10 05
Teofil Kulinowski
Departament Infrastruktury i Oświaty
Plac Słowiański 17, I piętro,
pokój nr 17, tel. 68 477 10 40
Zbigniew Białkowski
dyrektor
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej
- Referat Oświaty i Profilaktyki
Plac Słowiański 17, I piętro,
pokój nr 12, tel. 68 477 10 46
Monika Wojtysiak
kierownik
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej
- Referat Oświaty i Profilaktyki
Plac Słowiański 17, I piętro,
pokój nr 12, tel. 68 477 10 18
Anna Maksymiuk
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej
- Referat Oświaty i Profilaktyki
Plac Słowiański 17, I piętro,
pokój nr 12, tel. 68 477 10 27
Joanna Wójcik
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej
- Referat Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej
Plac Słowiański 17, I piętro,
pokój nr 18, tel. 68 477 10 28
Kinga Komar
kierownik
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej
- Referat Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej
Plac Słowiański 17, I piętro,
pokój nr 18, tel. 68 477 10 43
Małgorzata Trzcionkowska
Promocja Miasta
Plac Słowiański 17, I piętro,
pokój nr 18, tel. 68 477 10 26
Karolina Gałązka
Rzecznik prasowy
Plac Słowiański 17, I piętro,
pokój nr 18, tel. 68 477 10 55
Agnieszka Zychla
Biuro Informatyki
Plac Słowiański 17,
pokój nr 9, tel. 68 477 10 16, 30
Dariusz Nowak
Marian Senyk
Wydział Zamówień Publicznych i Nadzoru Właścicielskiego (WZP)
ul. Jana Pawła II nr 15,
pokój nr 20, tel. 68 477 10 09
Janina Chłostowska
naczelnik
Wydział Zamówień Publicznych i Nadzoru Właścicielskiego (WZP)
ul. Jana Pawła II nr 15,
pokój nr 20, tel. 68 477 10 08
Urszula Romejko
Krzysztof Kamień
Wydział Zamówień Publicznych i Nadzoru Właścicielskiego (WZP)
ul. Jana Pawła II nr 15,
pokój nr 20, tel. 68 477 10 02
Katarzyna Czekalska
Wydział Planowania Strategicznego i Zarządzania Środkami Zewnętrznymi (WPS) ul. Jana Pawła II nr 15,
pokój nr 7, (dawne przedszkole)
tel. 68 477 10 06
Magdalena Augustyniak
naczelnik
Wydział Planowania Strategicznego i Zarządzania Środkami Zewnętrznymi (WPS)
ul. Jana Pawła II nr 15,
pokój nr 7, (dawne przedszkole)
tel. 68 477 10 07
Krzysztof Jurek
Aleksandra Sibiga–Zenkner
Wydział Planowania Strategicznego i Zarządzania Środkami Zewnętrznymi (WPS)
ul. Jana Pawła II nr 15,
pokój nr 10, (dawne przedszkole)
tel. 68 477 10 68
Anna Paluszczyszyn
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (WGN)
- sprzedaż lokali
Plac Słowiański 17, parter,
pokój nr 7, tel. 68 477 10 42
Kornela Andzel
Anna Yurkov
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (WGN)
- Podział nieruchomości
Plac Słowiański 17, parter,
pokój nr 7, tel. 68 477 10 21
Tomasz Jakimczuk
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (WGN) Plac Słowiański 17, II piętro
pokój nr 26, tel. 68 477 10 39
Roman Ciszewski
naczelnik
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (WGN)
- ochrona środowiska
Plac Słowiański 17, II piętro
pokój nr 23, tel. 68 477 10 29
Stella Oleksy
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (WGN)
- wycinka drzew
Plac Słowiański 17, II piętro,
pokój nr 26, tel. 68 477 10 20
Katarzyna Tusińska
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (WGN)
- grunty
Plac Słowiański 17, II piętro
pokój nr 26, tel. 68 477 10 36
Ewa Krynicka
Miejski Konserwator Zabytków (MKZ)
Plac Słowiański 17, II piętro,
pokój nr 23, tel. 68 477 10 37
Bartosz Idryjan
Wydział Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego (WIZ)
Plac Słowiański 17, II piętro
pokój nr 24, tel. 68 477 10 45
Małgorzata Szymańska - Dereń
naczelnik
Wydział Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego (WIZ)
Plac Słowiański 17, II piętro
pokój nr 25, tel. 68 477 10 41
Małgorzata Sadowska
z-ca naczelnika
Wydział Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego (WIZ)
- inwestycje
Plac Słowiański 17, II piętro
pokój nr 25, tel. 68 477 10 41
Agnieszka Fedorowicz
Zbigniew Rędziak
Wydział Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego (WIZ)
- oświetlenie
Plac Słowiański 17, II piętro
pokój nr 25, tel. 68 477 10 19
Artur Dobrzański
Wydział Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego (WIZ)
- drogi
Plac Słowiański 17, II piętro
pokój nr 25, tel. 68 477 10 48
Karolina Szudrowicz
Wydział Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego (WIZ)
- Biuro Architektury
Plac Słowiański 17, II piętro
pokój nr 25, tel. 68 477 10 38
Małgorzata Sawicka
Wydział Administracyjno - Prawny (WIO)
- płace, ZUS, podatki od wynagrodzeń
Plac Słowiański 17, I piętro,
pokój nr 12, tel. 68 477 10 25
Bożena Herold
Wydział Administracyjno - Prawny (WIO)
- kadry
Plac Słowiański 17, I piętro,
pokój nr 12, tel. 68 477 10 47
Karolina Matuszak
Wydział Administracyjno - Prawny (WIO)
Plac Słowiański 17,
pokój nr 18, tel. 68 477 10 35
Elżbieta Gądek
Sekretarz Miasta (S) Plac Słowiański 17, I piętro
pokój nr 14, tel. 68 477 10 40
Magdalena Wiadomska-Łażewska
Przewodniczący Rady Miasta Plac Słowiański 17,
pokój nr 6a, tel. 68 477 10 24
Wanda Winczaruk
Biuro Rady Miasta (BRM)
Plac Słowiański 17,
pokój nr 6a, tel. 68 477 10 24
Piotr Puchalski
Kancelaria Burmistrza Plac Słowiański 17,
pokój nr 15, tel. 68 477 10 40, 50
Ewa Dziedzic
Anna Zakrzewska
Punkt Informacji Plac Słowiański 17,
pokój nr 4, tel. 68 477 10 10
Iwona Kuśnierz
Wydział Spraw Obywatelskich (WSO) Plac Słowiański 17, parter,
pokój nr 8a, tel. 68 477 10 56
Grażyna Niklewicz
naczelnik
Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)
- Dowody Osobiste
Plac Słowiański 17, parter,
pokój nr 6, tel. 68 477 10 57
Marzena Glanc
Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)
- Ewidencja Ludności
Plac Słowiański 17, parter,
pokój nr 6, tel. 68 477 10 58
Joanna Muzyka-Drozdek
Ilona Bartlińska
Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)
- Ewidencja Działalności Gospodarczej
Plac Słowiański 17, parter,
pokój nr 8, tel. 68 477 10 59
Joanna Szkudlarek
Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)
- licencje, koncesje
Plac Słowiański 17, parter,
pokój nr 8, tel. 68 477 10 54
Katarzyna Fidik
Skarbnik Miasta (SM) Plac Słowiański 17,
pokój nr 17, tel. 68 477 10 40
Teresa Łapczyńska
Wydział Finansowo Budżetowy (WFB)
Plac Słowiański 17,
pokój nr 3a, tel. 68 477 10 14
Izabela Nowakowska
naczelnik
Wydział Finansowo Budżetowy (WFB) Plac Słowiański 17,
pokój nr 11, tel. 68 477 10 52
Patrycja Jakubas
Wydział Finansowo Budżetowy (WFB)
- księgowość budżetowa
Plac Słowiański 17,
pokój nr 11, tel. 68 477 10 12, 51
Marlena Sochacka
Mariola Słomian
Wydział Finansowo Budżetowy (WFB)
- księgowość podatkowa VAT
Plac Słowiański 17,
pokój nr 3, tel. 68 477 10 44, 68 477 10 13
Iwona Bogumił
Magdalena Wiatr
Wydział Finansowo Budżetowy (WFB)
- gospodarka odpadami
Plac Słowiański 17,
pokój nr 1, tel. 68 477 10 23
Agnieszka Kogut
Wydział Finansowo Budżetowy (WFB)
- kasa
Plac Słowiański 17,
pokój nr 3b, tel. 68 477 10 15
Anita Hałapup
Wydział Finansowo Budżetowy (WFB)
- podatki
Plac Słowiański 17,
pokój nr 2, tel. 68 477 10 22
Małgorzata Dołęgowska
z-ca naczelnika
Małgorzata Hubica
Wydział Świadczeń Społecznych (WŚS) ul. Szprotawska 4, (Pałac)
pokój nr 118, tel. 68 477 10 82
Joanna Kryłat-Stróżyk
naczelnik
Wydział Świadczeń Społecznych (WŚS)
- zasiłki
ul. Szprotawska 4, (Pałac)
pokój nr 107, tel. 68 477 10 81
Alicja Borkowska
Monika Koteczka
Małgorzata Kubiszewska
Janina Szczerek
Wydział Świadczeń Społecznych (WŚS)
- fundusz alimentacyjny
ul. Szprotawska 4, (Pałac)
pokój nr 110, tel. 68 477 10 03
Bożena Hołyńska
Adriana Szczęsna
Wydział Świadczeń Społecznych (WŚS)
- fundusz alimentacyjny
ul. Szprotawska 4, (Pałac)
pokój nr 110, tel. 68 477 10 84
Elżbieta Zielińska
Wydział Świadczeń Społecznych (WŚS)
- dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny
ul. Szprotawska 4, (Pałac)
pokój nr 114, tel. 68 477 10 80
Dorota Paluch
Wydział Świadczeń Społecznych (WŚS)
- stypendia
ul. Szprotawska 4, (Pałac)
pokój nr 114, tel. 68 477 10 80
Brygida Łuczyńska-Marańska
Wydział Świadczeń Społecznych (WŚS)
- świadczenie wychowawcze
ul. Szprotawska 4, (Pałac)
pokój nr 134, tel. 68 477 10 66
Elżbieta Makowska–Woś
Małgorzata Chodań–Sokołowska
Obsługę prawną w Urzędzie Miasta sprawuje Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata
M. Wrońska - T. Ardeli s.c. tel. 68 363 01 85,
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Franciszek Fedorowicz Data wytworzenia informacji: 2003-07-20 22:20:32
Osoba, która odpowiada za treść: Franciszek Fedorowicz Data wprowadzenia do BIP 2003-07-20 22:20:32
Wprowadził informację do BIP: Franciszek Fedorowicz Data udostępnienia informacji: 2003-07-20 22:21:47
Osoba, która zmieniła informację: Marian Senyk Data ostatniej zmiany: 2018-04-25 12:19:34
Artykuł był wyświetlony: 64808 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu